Університет

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

В рамках ІІ Міжнародного господарського форуму «Смарт-місто та екосистема», що буде проведено 7-8 лютого 2019 року у м. Івано-Франківську, відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті».

Організаторами конференції є Державне агентство з питань електронного урядування України, Державна наукова установа ІМЗО МОН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ТОВ «Київська енергетична агенція», громадська організація «Розумне місто та екосистема», проект «E-schools».

Передбачаються наступнінапрями роботи конференції:

  • цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти;

  • інформаційно-освітні веб-ресурси територіальних одиниць;

  • застосування інформаційних комп’ютерних технологій при підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

До участі у конференції запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, представники громадських організацій, інші зацікавлені особи.

Для участі у конференції необхідно до 10 січня 2019 року заповнити заявку за посиланням та надіслати текст доповіді на електронну адресу: natalia_0803@ukr.net (електронний лист повинен мати обов’язково тему «Конференція 2019»;  файл з тезами доповіді називати прізвищем та ініціалами автора (першого співавтора) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_AV.docx), формат файлів dос, docx).

Оргкомітет повідомляє про прийняття заявки і доповіді до участі у конференції та надсилає реквізити для сплати реєстраційного внеску (у розмірі 350 грн.) за вказаною у реєстраційній формі електронною адресою до 20 січня 2019 року.

У випадку оплати до 31 грудня 2018 року включно – реєстраційний внесок сплачується у розмірі 250 грн. (сюди включається участь у роботі конференції та виставки; можливість участі у всіх майстер-класах конференції з отриманням сертифікатів; комплект учасника конференції).

За бажанням, автори можуть надіслати статті за темою конференції, оформлені відповідно до вимог ВАК, які будуть надруковані у науково-методичному журналі «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України та представлений в наукометричній базі IndexCopernicus.

Для авторів, які не мають наукового ступеня, до рукопису статті необхідно додати рецензію. Вартість публікації статті для учасників конференції – 40 грн. за одну сторінку. Рахунок на оплату надсилається після затвердження статті до друку

Підтвердження участі та оплата – до 25 січня 2019 року.

Координатор конференції - Безрученко Володимир Сергійович, 050-3-444-999, 068-9-445-935, e-mail: bezruchenkovs@gmail.com.

Вимоги до оформлення матеріалів можна знайти у прикріпленому файлі.

Вимоги до оформленняназад