Університет

До уваги викладачів

До уваги викладачів

Наказом МОН України від 07.11.2018  № 1218 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року» при університеті утворено спеціалізовані вчені ради:Д 47.104.03  з наданням права  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

К 47.104.05 з наданням права  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями: 03.00.16 – екологія 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.назад