Університет

Нові програми Еразмус+

Нові програми Еразмус+

Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту за 3 напрямами: Key Аction (KA) 1 "Академічна мобільність", Key Аction (KA) 2 "Проекти співпраці" та Key Аction (KA) 3 "Підтримка реформ".

Передбачається, що загальний бюджет Еразмус+ на 2019 рік складе 300 млн. євро, що на 10% більше у порівнянні з відповідним показником 2018 року. Повідомляємо, що окрім можливості участі у загальному конкурсі Україною отримано окреме вікно фінансування на конкурси Програми на 2019-2020 роки. Додаткове фінансування виділено на напрямок Key Аction (KA) "Міжнародна кредитна мобільність" у розмірі 2,5 млн. євро. Напрямок Key Аction (KA) 2 "Розвиток потенціалу вищої освіти" у розмірі 2 млн. євро і "Жан Моне" у розмірі 0,5 млн. євро. 

Основні пріоритети:

1. Освіта дорослим
2. Навчання та викладання

Кінцевим терміном подачі заявок є: 

5 лютого 2019 року - дедлайн подачі на навчання за програмами кредитної мобільності;
7 лютого 2019 року - дедлайн подачі аплікаційних пакетів щодо реалізації проектів за рамкою "Розвиток потенціалу вищої освіти";
22 лютого 2019 року - для програми ім. Жана Моне з розвитку досконалості вищої освіти.

Детальна інформація щодо оновленого Керівництва до Прогрми та інших документів конкурсу можна отримати на сайті Європейської комісії та на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні.назад