Університет

Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління

Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління

Запрошуємо на ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», яка відбудеться 18 жовтня 2018 року у м. Києві.

Напрями роботи конференції:

удосконалення системи інформаційної та інформаційно-аналітичної підтримки науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності: підходи, методи, перспективи розвитку;

результативність науково-технічної, інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні;

науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні в контексті євроінтеграційних процесів;

гармонізація національних стандартів у сфері інформації та документації з міжнародними та європейськими;

створення і використання електронних ресурсів, наукометричних баз даних, електронних бібліотек;

аналітичні інструменти оцінювання стану та тенденції розвитку науки та освіти.

 

Запрошуються: науковці, керівники і представники ЗВО, галузевих інститутів, представники бізнес-структур,. усі зацікавлені особи.

За результатами конференції планується видати збірних матеріалів.

Детальна інформація щодо форм та умов участі у конференції за посиланням.назад