Університет

Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології

Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології

Шановні викладачі та аспіранти!

Один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysokáškolaekonomická v Praze, запрошує на науково-педагогічне стажування «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)», яке відбудеться у період з 22 жовтня по 6 листопада 2018 року (108 год.).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Модуль 1. Організація навчального процесу і програми підготовки студентів в Vysokáškolaekonomická v Praze (36 годин)

  1. Організаційна структура та матеріальна база Vysokáškolaekonomická v Praze.

  2. Використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.

  3. Програми підготовки бакалаврів та магістрів: виклики інноваційної економіки та орієнтація на майбутнє.

Модуль 2. Методи підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня  (36 годин)  

  1. Розвиток інноваційного мислення та креативних здібностей як основа підготовки сучасного професіонала.

  2. Інтеграція науки та практики. Підготовка фахівців, здатних самостійно формулювати та вирішувати складні професійні задачі.

  3. Інноваційні інформаційні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Модуль 3. Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст. Досвід викладання та майстер-класи (на прикладі викладання конкретних дисциплін (36 годин)

Дистанційна частина стажування (з 22 по 27 жовтня) містить у собі: вивчення організаційної структури університету, умов вступу та напрямів підготовки студентів через доступ до офіційного сайту університету, робота з презентаційним матеріалом, ознайомлення з науковими працями викладачів університету. 

Очна частина стажування (з 28 жовтня по 6 листопада) містить у собі презентацію університету, безпосереднє знайомство з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну, у тому числі самостійну, роботу відповідно до програми стажування, консультації, роботу з бібліотечним фондом університету.

Трансфер, екскурсійне та готельне обслуговування забезпечує туристична компанія «Алголь» (м. Львів) (http://www.algol.com.ua/). 

Загальна вартість участі у програмі складає гривневий еквівалент 500 євро, куди входить трансфер комфортабельним автобусом за визначеним маршрутом, проживання в готелях у двомісних номерах зі сніданками (7 ночей).

Оформлення відряджень відбувається за офіційним запрошенням Vysokáškolaekonomická v Praze.

Кожний учасник укладає індивідуальний договір на обслуговування з туроператором «Алголь» (http://www.algol.com.ua/).

Факультативні екскурсії та вхідні білети в музеї сплачуються додатково. Перелік факультативних екскурсій надсилається туроператором при укладанні договору.

З питань організованого трансферу з України консультації телефоном: 066 910 08 27.

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВОК – до 10 вересня 2018 року (необхідно надіслати заявку та скановану копію першого розвороту закордонного паспорта на електронну адресу: algol@algol.com.ua).

Загальний графік стажування та форму заявки на участь у стажуванні можна знайти в інформаційному листі, що додається. 

Інформаційний листназад