Університет

Спільна монографія науковців Польщі та України

Спільна монографія науковців Польщі та України

Кафедра підприємництва та інновацій Державного університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій запрошує науковців, викладачів та молодих вчених взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії на тему: "Стратегії економічного розвитку: досвід Польщі та перспективи України".

Розділи монографії:

Розділ 1. Стратегії розвитку національної економіки.

Розділ 2. Стратегії територіального розвитку: кластери, регіони, транскордонне співробітництво.

Розділ 3. Стратегії управління бізнесом.

 Матеріали приймаються українською, російською, польською, англійською, литовською та латиською мовами.

Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Монографія буде видана європейським видавництвом "Izdevnieciba "Baltija Publishing" (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Прийом заявок та статей для публікації в монографії триває до 15 червня 2018 року (включно).

Поштова розсилка монографії відбудеться 17 серпня 2018 року. Кожен автор обов’язково отримає 3 примірника видання.

Додатково повідомляємо, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт ІІ.2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 зі змінами від 06.02.2017 року).

 Більш детальну інформацію можна переглянути в інформаційному буклеті, що додається.

Інформаційний листназад