Університет

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна) планують провести науково-педагогічне  стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» 23-27 липня 2018 року (Латвія-Україна).

Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно зі Статутом інституту та договором про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна). Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку освітньої системи Латвії через офіційний інформаційний портал Міністерства освіти Латвії; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки; підготовку тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного сертифіката про проходження стажування за підписом керівника програми стажування.

Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:

- віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства – 10 годин;

- ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки – 60 годин;

- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача). Збірник тез після присвоєння ISBN буде розміщений в репозиторії Національної бібліотеки Латвії – 40 годин;

- індивідуальна робота – 40 годин.

У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі.

Зацікавленим особам, які планують взяти участь у стажуванні, необхідно до 23 липня 2018 року (включно) надіслати:

1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача;

2) заявку;

3) скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу – shumilova@iei.od.ua

Мови тез доповіді: латиська, польська, українська, російська, англійська.

Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:

051. Економіка.

292. Міжнародні економічні відносини.

071. Облік та оподаткування.

072. Фінанси, банківська справа і страхування.

073. Менеджмент (за видами).

281. Публічне управління і адміністрування.

075. Маркетинг.

076. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.

241. Готельно-ресторанна справа.

242. Туризм.

232. Соціальне забезпечення.

028. Менеджмент соціокультурної діяльності.

256. Національна безпека (економічна безпека).

Увага: проходження науково-педагогічного стажування без підготовки і публікації тез науково-методичної доповіді неможливе.

Детальніше з умовами участі у стажуванні можна ознайомитися з інформаційного листа, що додається. 

Інформаційний листназад