Університет

Міжнародний конгрес зі сталого розвитку

Міжнародний конгрес зі сталого розвитку

Національний університет «Львівська політехніка» спільно зі Всеукраїнською екологічною лігою проводить  Міжнародний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», який відбудеться 26-29  вересня 2018 року. 

 До участі в конгресі запрошуються: представники підприємств (організацій), студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й співробітники ЗВО, вчені та всі бажаючі.

Метою конгресу є зустріч фахівців, які досліджують та вивчають питання сталого розвитку: екологічного, економічного та соціального спрямування для обміну ідеями, обговорення тенденцій сталого розвитку, формування напрямів та планів подальших досліджень, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Учасники конгресу зможуть обговорити проблеми застосування сучасних природоохоронних технологій, виконання природоохоронних завдань, забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Це стане підставою для прийняття екологічно та економічно виважених рішень, підвищення екологічної свідомості населення, сприятиме оздоровленню навколишнього природного середовища, що має важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне, оздоровче й ресурсне значення для суспільства.

Планується робота наступних семінарів:

  1. Екологічні аспекти, збереження біорізноманіття, моніторинг, аудит, системний аналіз та оцінка ризику.
  2. Відновлювані та нетрадиційніджерелаенергії.
  3. Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії.
  4. Освіта та виховання для сталого розвитку.
  5. Економіко-управлінський супровід розроблення, впровадження і комерціалізації екоінновацій у системі сталого розвитку.
  6. Розвиток екологічного туризму в аспекті сталого розвитку.
  7. Цивільна безпека в аспекті сталого розвитку.

Робочімови: українська, англійська, російська.

Термін реєстрації та подання тез доповідей у збірник тез, статті у матеріали конференції: до 01.08.2018 року.

Учасник конгресу може бути автором не більше 3 тез в збірнику тез і однієї статті в матеріалах конгресу.

Матеріали конгресу після його закінчення будуть направлені на реєстрацію у наукометричну базу SCOPUS. Вимоги до публікацій, умови подання статті у матеріали конгресу, реєстраційна форма учасника розміщені на сайті конгресу: http://science.lpnu.ua/uk/epessem-2018

 Контакти конгресу:

Мальований Мирослав Степанович (+38 050 371 47 01),

Вронська Наталія Юріївна (+38 096 084 58 70).

Тел. кафедри: (032) 258-24-53, (032) 258-26-49.      

E-mail: eco.kongres@lpnu.uaназад