Університет

Партнерські сервіси для науковців НУВГП

Партнерські сервіси для науковців НУВГП

Компанія «Noosphere Ventures» одним із пріоритетів своєї діяльності визначає ефективну інтеграцію освіти, науки та виробництва з метою створення інноваційних технологій та продуктів.

Зокрема, для посилення комунікації між вченими та представниками промисловості, інноваційними підприємцями та інвесторами; практичного використання нових знань; підвищення якості наукових досліджень і розробок; обміну знаннями в наукових й освітніх цілях та виявлення і розвитку нових трендів в галузях знань розроблено портал «Science Hunter» (http://sciencehunter.net).

Радимо науковцям НУВГП скористатися сервісами порталу «Science Hunter» та розмістити інформацію про власні наукові розробки.

Разом з тим, звертаємо увагу наших науковців на можливість використання сервісу автоматизації оформлення переліку бібліографічних посилань  (списку літератури) – http://sciencehunter.net/Services/Bibliography. Особливо корисним це буде для тих, хто здійснює підготовку наукових статей в журнали, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Даний сервіс підтримує оформлення бібліографії наступних стандартів – ДСТУ 8302:2015 (діє в Україні), ГОСТ 7.1:2003 (діє в Росії), АРА (5-е видання), MLA (7-е видання), ISO 690, Chicago (16-е видання), Harvard 3.0.2.назад