Університет

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

Національний університет водного господарства та природокористування  IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Директора навчально-наукового інституту охорони здоров’я.

Претендент на посаду повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

Завідувачів кафедр:

 • гідротехнічного будівництва та гідравліки**;

 • водопостачання, водовідведення та бурової справи**;

 • автомобілів та автомобільного господарства*;

 • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;

 • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*;

 • вищої математики*;

 • обліку і аудиту**;

 • менеджменту*^;

 • здоров’я людини і фізичної реабілітації*;

 • медико-психологічних дисциплін**.

До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри

* з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,

** з науковим ступенем та вченим званням, рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**) пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.

Професорів:

 • водних біоресурсів* – 1;

 • розробки родовищ та видобування корисних копалин*^ – 1;

 • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання*^ – 1;

 • економіки підприємства**^ – 1;

 • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки*^ – 1;

 • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд**^ – 1;

 • правових природоохоронних дисциплін* – 1;

 • спеціальних юридичних дисциплін ** – 2;

 • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 2.

До участі в конкурсі допускається: науково-педагогічні (наукові) працівники

* з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,

** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри, рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-16 пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.

^ посади вакантні з 01.09.2018 року.

Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;

 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);

 • дві фотокартки розміром 4х6 см;

 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);

 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);

 • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;

 • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);

 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з додатком 12 до Ліцензійних умов.

Термін подачі заяв до 26 травня 2018 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/normativni-dokumenti/inshi-normativni-dokumenti.

Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

 

 назад