Університет

Спільна Інтернет-конференція НУВГП із Житомирським державним технологічним університетом

Спільна Інтернет-конференція НУВГП із Житомирським державним технологічним університетом

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет- конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченій Дню науки, яку проводить 16-18 травня 2018 року Житомирський державний технологічний університет спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування.

Напрями роботи конференції:

16 травня 2018 р. – Секція «Технічні науки на сучасному етапі».

Наукові напрямки:

 • металообробні верстати і системи;

 • обробка матеріалів у машинобудуванні;

 • автомобілі та транспортні технології;

 • комп’ютеризовані та автоматизовані системи управління;

 • приладобудування;

 • інженерія програмного забезпечення;

 • радіотехніка, радіоелектронні апарати та телекомунікації.

17 травня 2018 р. – Секція «Розробка родовищ корисних копалин та промислова екологія».

Наукові напрямки:

 • розробка родовищ корисних копалин;

 • маркшейдерське забезпечення геотехнологій;

 • промислова екологія.

18 травня  2018 р. – Секція «Інновації в економіці».

Наукові напрямки:

 • облік і оподаткування;

 • фінанси, банківська справа та страхування;

 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;

 • публічне управління та адміністрування;

 • економічні науки та інновації в економіці;

 • менеджмент і маркетинг господарюючих систем;

 • інновації в туристичній діяльності;

 • ринок праці та зайнятість населення України: стан, виклики сьогодення, пріоритетні кроки;

 • історія України, релігієзнавство;

 • філософія, психологія, політологія;

 • педагогіка, філологічні науки.

Термін подання тез доповідей –  до 23 березня 2018 р.

Детальна інформація про умови участі та вимоги до оформлення тез доповідей знаходиться в інформаційних листах, прикріплених нижче.

Секція Технічні науки на сучасному етапі

Секція Інновації в економіці

Секція Розробка родовищ корисних копалин та промислова екологіяназад