Університет

Стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління»

Стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління»

Стажування відбудеться 22–26 січня 2018 року (м. Островець-Свентокшиський, Польща). Організатором науково-педагогічного стажування є Вища школа бізнесу та підприємництва за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно з ліцензією університету в сфері післядипломної та дистанційної освіти.

Прийом усіх необхідних матеріалів для участі у стажуванні продовжується до 22 січня 2018 року (включно).

Навчальне навантаження стажування без відриву від виробництва становить 2 кредити (60 годин) і розподіляється таким чином: 

- віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал університету – 20 годин; 

- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача) – 16 годин; 

- індивідуальна робота – 24 години.

Програма стажування включає в себе:

- ознайомлення з історією розвитку університету через офіційний інформаційний портал; 

- ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, а також навчально-методичними матеріалами; 

- підготовку тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача); 

- отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про проходження стажування з підписом керівника програми стажування.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття вченого звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

Більш детальна інформація щодо стажування міститься у інформаційному буклеті та на сайті.

За додатковою інформацією звертатися у Відділ міжнародних відносин (каб. 101, корпус №1 НУВГП), m.v.bokatch@nuwm.edu.ua – Марія Вікторівна.назад