Університет

ХІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

ХІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Конкурс проводиться серед молодих українських дослідників, вік яких не перевищує 35 років,  в т.ч. серед тих, хто перебуває за межами України.

Мета конкурсу: залучення інтелектуального потенціалу молодіжного середовища до формування стратегії розвитку України, вирішення конкретних соціальних та економічних проблем сучасної України.

Зміст конкурсної роботи: опис сутності дослідженої проблеми та перелік конкретних пропозицій і рекомендацій органам влади та громадянському суспільству щодо  напрямків її вирішення. Тему та предмет дослідження  конкурсант обирає самостійно.

Критерії оцінювання робіт

(1) Самостійність проведеного дослідження. 
(2) Оригінальність, креативність та новизна роботи.
(3) Структурованість та логіка викладення матеріалу. 
(4) Наявність посилань на досвід інших країн, які вирішили аналогічні проблеми.
(5) Достовірність та актуальність використаної статистичної та фактологічної інформації. 
(6) Обов’язкова наявність рекомендацій та пропозицій щодо практичної реалізації положень конкурсного дослідження.

Вимоги до оформлення конкурсної роботи: Робота повинна бути написана державною мовою обсягом не більше 12 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками – 1,5).

Конкурсант не обмежується кількістю тем для дослідження. Конкурсні роботи можуть подаватися у співавторстві. 

Конкурсна робота та заповнена анкета учасника конкурсу надсилається виключно в електронній версії на адресу:konkurs.niu@gmail.com 

Анкету учасника конкурсу можна отримати на сайті www.novi.org.ua

Авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатори конкурсу залишають за собою можливість публікації та поширення конкурсних робіт із урахуванням авторських прав конкурсанта.

За додатковою інформацією та новинами конкурсу слідкуйте на сайті.

Консультації електронною поштою: konkurs.niu@gmail.com  або maanovi2017@gmail.com

Останній термін подання  конкурсних робіт –31 січня  2018 року

Визначення переможців  Конкурсу відбудеться у два етапи:

1) попередній відбір - шляхом рецензування конкурсних робіт членами Національної конкурсної комісії – представниками професійної спільноти за допомогою мережі Інтернет (лютий-березень 2018 року);

2) остаточний відбір - шляхом безпосереднього захисту конкурсантами попередньо відібраних конкурсних робіт перед Національною конкурсною комісією у  Києві  в рамках Молодіжного аналітичного форуму «Новітній інтелект України»: пропозиції та рекомендації для влади» (березень-квітень 2018 року).

Переможці конкурсу отримують матеріальну винагороду:

за 1 місце – 8000 грн., 
дві заохочувальні премії по 2000 грн.      назад