Університет

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІX Міжнародній науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ», що спрямована на пошук і виявлення ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання обдарованої молоді та буде проведена 6–7 грудня 2017 року, в м. Одеса, на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Запрошуються: педагоги, науковці, викладачі ВНЗ, методисти, фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладних дисциплін, фахівці навчальних центрів та бізнес-структур, управлінці та керівники навчальних закладів, аспіранти й докторанти.

Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується ними):

• інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини;
• психологія обдарованості;
• методологія розвитку інтелекту дитини;
• STEM-освіта – трансдисциплінарний підхід навчання;
• системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб розвитку творчості та обдарованої особистості;
• інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування, створення, формування;
• методологія створення електронних підручників;
• впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій освіті;
• моніторинг якості освіти;
• вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних ІТ-технологій;
• організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору;
• розвиток професійної компетентності вчителя у системі неперервної освіти;
• єдиний освітній простір: технологічні засади,особливості формування;
• інформаційні технології як шлях впровадження STEM-освіти;
• вітчизняні, зарубіжні надбання та інноваційні рішення в освіті;
• STEM-освіта як інновація оновлення технологій навчання природничо-математичних дисциплін.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Програмою роботи конференції передбачено проведення пленарного засідання, наукових дискусій на секційних засіданнях, круглий стіл, обговорення та прийняття резолюції конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 25 листопада 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу 2275423@ukr.net (тема «Конференція ІТ») заявку учасника за формою, що наведена у прикріпленому файлі (на кожного учасника окремо) та тези (або статтю). Обсяг: тез – до 5 сторінок; статті – до 7 сторінок.

Увага! Учасники конференції також мають можливість розмістити свою публікацію в ДАК-виданнях: щомісячному науково-методичному журналі «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»; збірнику наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України».

З вимогами до подання публікацій можна ознайомитися у прикріпленому файлі.

 

Інформаційний листназад