Університет

Філологічна освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень

Філологічна освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень

Люблінський науково-технологічний парк спільно з Університетом Марії Кюрі-Склодовської запрошують Вас взяти участь у науково-педагогічному стажуванні «Філологічна освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», яке відбудеться 27 листопада – 1 грудня 2017 р. у місті Люблін, Республіка Польща.

Кандидати:

  • науково-педагогічні співробітники ВНЗ
  • наукові співробітники наукових установ
  • докторанти
  • аспіранти
  • здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту.

Подача : 24 листопада 2017 р. (включно)

Необхідні документи:

1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України з тематики стажування;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Навчальне навантаження стажування становить 3 кредити (108 годин):

- ознайомлення з діяльністю ЛНТП та Університету Марії Кюрі-Склодовської через офіційний інформаційний портал – 12 годин;
- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі) – 36 годин;
 - індивідуальна робота – 60 годин.

Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 15 січня 2018 р.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Організатори стажування: Люблінський науково-технологічний паркУніверситет Марії Кюрі-Склодовської.

Представництво в Україні: Центр українсько-європейського наукового співробітництва - Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Електронна адреса: fil@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua Телефон: 068-992-04-11

Інформаційний листназад