Університет

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

Національний університет водного господарства та природокористування  IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Завідувачів кафедр:

 • гідротехнічного будівництва та гідравліки*;
 • водної інженерії та водних технологій**;
 • гідроінформатики**;
 • інженерної геології та гідрології**.

До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри

* з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
** з науковим ступенем та вченим званням,

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**) пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.

 

Науково-педагогічних працівників кафедр:

 • гідротехнічного будівництва та гідравліки: професора – 2; доцента – 4; старшого викладача – 3;
 • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 2; старшого викладача 3;
 • водної інженерії та водних технологій: професора – 2; доцента – 7;
 • гідроінформатики: доцента – 4;
 • інженерної геології та гідрології: професора – 1; доцента – 2; старшого викладача 1;
 • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд: доцента – 3;
 • архітектури та середовищного дизайну: старшого викладача 1;
 • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 1; старшого викладача 1; асистента – 1;
 • водопостачання, водовідведення та бурової справи: старшого викладача 1;
 • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки: старшого викладача 3;
 • міського будівництва та господарства: доцента – 2;
 • автомобільних доріг, основ та фундаментів: доцента – 2;
 • автомобілів та автомобільного господарства: доцента – 1;
 • транспортних технологій і технічного сервісу: доцента – 3; старшого викладача 1;
 • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства: старшого викладача – 2;
 • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: доцента – 1;
 • економіки підприємства: доцента – 3; старшого викладача – 1;
 • обліку і аудиту: доцента – 3; старшого викладача – 1;
 • менеджменту: доцента – 1; старшого викладача – 2;
 • іноземних мов: доцента – 1; старшого викладача – 1;
 • трудових ресурсів і підприємництва: доцента – 2; 
 • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності: доцента – 1;
 • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства: професора – 1; доцента – 2; старшого викладача – 1;
 • екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: доцента – 5;
 • хімії та фізики: доцента – 1;
 • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 1;
 • туризму та готельно-ресторанної справи: доцента – 3;
 • здоров’я людини і фізичної реабілітації:  доцента – 3; старшого викладача – 2;
 • теорії та методики фізичного виховання: доцента – 1; старшого викладача – 1;
 • вищої математики: доцента – 2; старшого викладача – 1;
 • прикладної математики: доцента – 2; старшого викладача 4;
 • обчислювальної техніки: старшого викладача 1;
 • комп’ютерних наук: доцента – 1;
 • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: доцента – 1; старшого викладача 2;
 • конституційного права та галузевих дисциплін: старшого викладача 1;
 • спеціальних юридичних дисциплін: старшого викладача 1; асистента – 1;
 • міжнародного права та юридичної журналістики: асистента – 1;
 • суспільних дисциплін: доцента – 3;
 • фізичного виховання: доцента – 1; старшого викладача 6.

До участі в конкурсі допускаються:

на посаду професора – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
на посаду старшого викладача –  науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням або ступенем  магістра відповідно до профілю кафедри;

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов.

Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
 • копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади відповідно до додатка 12 до Ліцензійних умов.

Термін подачі заявдо 26 листопада 2017 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu

Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362)63-30-98, факс (0362)63-32-09. назад