Університет

Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти

Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти

Празький інститут підвищення кваліфікації (Прага, Чехія) запрошує викладачів та науковців прийняти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти», яка відбудеться 21-24 листопада 2017 р. у м. Прага www.prizk-conference.cz

СЕКЦІЇ:

1.  Інноваційні методи та технології в освіті (методи викладання, педагогічні технології та прийоми, інновації в освіті, кроскультурні комунікації).
2. Європейська гуманітарна освіта та її внесок в формування особистості та соціуму ХХІ сторіччя (філософія, історія, мистецтвознавство, культурологія, філологія).
3.  Проблеми та пріоритети розвитку фундаментальної та прикладної освіти (математика, механіка, астрономія, фізика, інформатика і кібернетика, хімія, біологія, геологія, географія, медицина, фармацевтика, фізичне виховання та спорт, архітектура, технічні науки, сільськогосподарські науки, ветеринарні науки).
4.  Внесок соціальних наук та освіти в розвиток сучасних соціально-економічних процесів (економічні науки, юридичні науки, психологія, соціологія, політологія, державне управління, соціальні комунікації, педагогіка).

Робочі мови конференції: англійська, українська, чеська, російська.

Мова тез: англійська. Обсяг тез – до двох сторінок формату А4 без таблиць і рисунків! Кількість авторів – один.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Палац Фонду Розвитку Архітектури (PalaceofNadaceprorozvojarchitektury a stavitelství) Václavskénám. 833/31, 110 00 Praha 1-Nové Město www.abf-nadace.cz 

Учасники конференції також мають можливість пройти  стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації з 20 по 30 листопада 2017 року.

Тема програми стажування за програмою підвищення кваліфікації: «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» (обсяг – 108 годин, 3 модулі).

Модуль 1 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Освітні системи країн Євросоюзу та організація навчального процесу в європейських університетах

 • Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти.
 • Порівняльна характеристика освітніх систем Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Франції та Великобританії.
 • Кроскультурні комунікації в навчанні та академічна мобільність викладачів та студентів.
 • Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація.
 • Інноватика в навчальному процесі.
 • Інтеграція науки в освітній процес.

Модуль 2 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Публікації в наукових журналах: теорія та практика

 • Практика, правила і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до системи SCOPUS, WebofScience та інші.
 • Практичні рекомендації з написання статей.
 • Оформлення статті, правила цитування, оформлення бібліографії посилань – як це бачить шеф-редактор журналу.
 • Системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених.
 • Системи SCOPUS і WebofScience в практиці.
 • Імпакт-фактор наукового журналу, індекс Хірша, цитування.
 • Мова академічного письма: як підготувати статтю для публікації в іноземному виданні.
 • Структура та оформлення статті. Цілі дослідження. Методика та аргументації. Представлення результатів, аналіз і полеміка по темі.
 • Стилістичні особливості академічного письма. Списки слів, що найчастіше зустрічаються та стилістичні патерни.

Модуль 3 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Наукові проекти та грантова діяльність в освітніх організаціях

Проектний менеджмент: планування і підготовка проектів.
Індивідуальні та інституційні наукові проекти.
Проектні та грантові можливості Євросоюзу.
Умови успішної реалізації наукових проектів у ЄС (на прикладі Чехії, Великобританії, Ірландії).
Процедура подачі заяви.
Умови та вимоги до заявників.
Оформлення конкурсної документації. Методика і аргументація. Опис індикаторів і результатів проекту. Складання бюджету.
Case-studies.

Учасникам стажування видається сертифікат Празького інституту підвищення кваліфікації (серія, номер) на 108 годин та програма стажування з підписом та печаткою директора інституту.

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАЯВОК:

Всі, хто планує взяти участь у стажуванні та/або конференції, повинні надіслати заявку, тези доповіді та скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу:info@prizk-conference.cz до 1 жовтня 2017 р.!

Детальна інформація про  умови участі у конференції та стажуванні знаходиться у прикріпленому файлі.

Інформаційний листназад