Університет

ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ

ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує викладачів, науковців, молодих вчених до участі в V Міжнародній науково-практичній конференції«ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ» («Чиста вода 2017»), яка відбудеться  26-27 жовтня р. у м. Києві (www.wtwst.org.ua).

Тематика конференції охоплює основні напрямки наукових досліджень в області водопостачання, водоочищення, раціонального використання водних ресурсів, створення міжнародного консорціуму за програмою «Горизонт 2020».

Організаторами конференції виступають Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; представництво Польської академії наук у м. Києві, Україна; Національна академія наук України; Державний університет «Люблінська політехніка», Польща; товариство екологічної хімії та інженерії, Польща; кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика», м. Київ, Україна; Міністерство освіти і науки України; центр ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні; науковий парк «Київська політехніка», Україна; Україно-Польський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського;  ТОВ «Технології природи», Україна.

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання.
Секція 2. Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
Секція 3. Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Також кращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у провідних фахових журналах України та Польщі.

Очна участь можлива у форматі доповіді або постера.

Термін подання тез доповідей та реєстрація (на сайті конференції) – до 20 вересня 2017 р.

Матеріали приймаються українською, польською або англійською мовами обсягом не більше 3-х сторінок формату А4 в електронному вигляді на адресу kpi_wtwst@ukr.net, вказавши номер секції в «темі листа».

Вимоги до оформлення тез та умови участі у конференції можна знайти у прикріпленому файлі.

Інформаційний листназад