Університет

І ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ»

І ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК  ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ»

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, студентів вітчизняних вищих начальних закладів, академічних установ, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, громадських організацій та інших установ до участі у І ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ЗАОЧНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  «ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК  ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 р.на базі навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування  (м. Рівне, Україна).

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Розвиток галузей права (за вибором) в умовах євроінтеграції.
  2. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу.
  3. Дидактичні засади вищої школи в умовах євроінтеграції.
  4. Соціально-політичні процеси в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, практика, досвід.
  5. Засоби масової інформації у правовій державі.

За матеріалами конференції передбачається підготовка електронного студентського збірника тез та видання спецвипуску журналу «Молодий вчений»,  який представлений в науково-метричній базі Index Copernicus.

Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.

Детальна інформація про умови участі у конференції міститься у інформаційному листі.

Інформаційний лист

Приклад оформлення статтіназад