ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ


Назва проєкту:
INTERADIS: Інтеграція та адаптація іноземних студентів.
619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний вебсайт

Тривалість проєкту: 2020 – 2023.
Програма фінансування: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE).
Сума гранту: 986 731 євро.
Координатор проєкту: Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди.
Співкоординатор проєкту: Університет КРОК, Україна.
Мета: інтегрувати іноземних студентів в український та європейський освітній простір за допомогою культурних, етнічних, соціальних та академічних цінностей.

Завдання проєкту:

 • • розробити та впровадити Дорожню карту, яка включає всі аспекти інтеграції та адаптації іноземних студентів;
 • • підвищити якість навчання та надання адміністративних послуг іноземним студентам;
 • • створити толерантне багатокультурне міжнародне середовище в українських ЗВО;

Партнери проєкту:

 • • Університет Фоджа, Італія;
 • • Східно-Баварський технічний університет Амберг-Вайден, Німеччина;
 • • Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва;
 • • Національний університет водного господарства та природокористування, Україна;
 • • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
 • • Одеський національний політехнічний університет, Україна;
 • • Маріупольський державний університет, Україна;
 • • Сумський національний аграрний університет, Україна;
 • • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна;
 • • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
 • • Український державний центр міжнародної освіти, Україна;
 • • Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина.
Координатор від НУВГП: Савіна Н.Б., проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків.


Назва проєкту:
: INTERCULTURE 5S: Міжнародна волонтерська діяльність для солідарності в сфері розвитку міст.

2019-3-PL01-ESC11-077590

Тривалість проєкту: 2020 – 2021.
Програма фінансування: Європейський Корпус Солідарності.
Сума гранту: 52 339,00 EUR.
Координатор проєкту: Центр міжнародної співпраці Адміністрації міста Люблін, Польща.

Мета: просування солідарність як цінність, головним чином, через добровільну діяльність; посилення залучення молодих людей та організацій до доступної та якісної солідарної діяльності; зміцненняю єдності, солідарності, демократії та громадянської активності в Європі; зміцнення громад, особливо щодо посилення соціальної інтеграції та сприяння європейській співпраці у молодіжній сфері.

Завдання проєкту:

 • за підтримки організацій-учасниць створити для молоді доступні можливості для участі у солідарній діяльності, що здійснює позитивні соціальні зміни;
 • підвищення кваліфікації та компетенції молодих людей для їх особистого, освітнього, соціального, громадянського, культурного та професійного розвитку, а також сприяння їх активному громадянству, працевлаштуванню та переходу на ринок праці, в тому числі шляхом підтримки мобільності молодих волонтерів, стажерів та працівників;
 • забезпечити, щоб заходи солідарності, що пропонуються учасникам Європейського корпусу солідарності, були високоякісними, належним чином затверджені та дотримувалися принципів Європейського корпусу солідарності;
 • привернути особливу увагу та спрямувати зусилля на просування соціальної інтеграції та рівних можливостей, зокрема для участі молоді з меншими можливостями, шляхом проведення ряду спеціальних заходів (відповідні формати солідарної діяльності та індивідуальна підтримка);
 • сприяти європейській співпраці у молодіжній сфері та підвищенню обізнаності про її позитивний вплив.

Партнери проєкту:

 • Національний університет водного господарства і природокористування, Україна;
 • Адміністрація міста Люблін, Польща.

Координатор від НУВГП: Кравчук О.В., провідна фахівчиня відділу зв’язків з громадськістю.

Назва проєкту:
Управління даними сільськогосподарських підприємств України.

Офіційний сайт

Тривалість проєкту: 2018 – 2021.
Програма фінансування: Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини (BMEL) через ГФА Консалтинг Груп ГмбХ.
Сума гранту: 34 500 євро.
Координатор проєкту: Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина.
Мета: підвищити рівень практично-орієнтованого навчання в університетах з метою покращення рівня працевлаштування випускників шляхом формування їх кращого розуміння виробничих процесів та принципів управління фермерськими підприємствами.

Завдання проєкту:

 • посилення практичної складової змісту навчання на аграрних спеціальностях в України;
 • підтримка фермерських підприємств у прийнятті рішень шляхом забезпечення доступу до надійних та релевантних даних.

Партнери проєкту:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна;
 • Національний університет водного господарства і природокористування, Україна;
 • Національний миколаївський аграрний університет, Україна;
 • Сумський національний аграрний університет, Україна;
Координатор від НУВГП: Кучерова А.В., старша викладачка кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.
Назва проєкту:
Вишеград-Вода-Безпека.

21920227

Офіційний вебсайт

Тривалість проєкту: 2019 – 2021.
Програма фінансування: Вишеградський фонд.
Сума гранту: 35 550 євро.
Координатор проєкту: Національний університет водного господарства та природокористування, Україна.

Мета: підвищення обізнаності щодо водних ресурсів країн-партнерів та забезпечення водної безпеки.

Завдання проєкту:

 • визначення головної проблеми у галузі водних ресурсів кожної країни-партнера;
 • дискусія про спосіб вирішення цих проблем у країнах-партнерах;
 • обмін знаннями між партнерами;
 • підвищення обізнаності учнів середньої школи щодо водних проблем;
 • залучення місцевих органів влади для обміну досвідом практики у вирішенні проблем.

Партнери проєкту:

 • Сільськогосподарський університет в Кракові, Краків, Польща;
 • Сільськогосподарський університет в Нітрі, Нітра, Словаччина;
 • Дебреценський університет, Дебрецен, Угорщина;
 • Університет Менделя, Брно, Чехія.
Координатор від НУВГП: Герасімов Є.Г., начальник науково-дослідної частини.


Назва проєкту:
: Водна гармонія – Інтеграція освіти, досліджень, інновації і підприємництва (продовження).

CPEA-STA-2019/10040

Офіційний вебсайт

Тривалість проєкту: 2019 – 2022.
Програма фінансування: Програма Євразія, Норвезьке агентство з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти (Diku).
Сума гранту: 800 000 NOK.
Координатор проєкту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія.
Мета: укріплення інституційного партнерства за рахунок співпраці, взаємодії, семінарів, наставництва між партнерами, спільних досліджень тощо в рамках програми Water Harmony.

Завдання проєкту:

 • • укріплення інституційного партнерства за рахунок співпраці, взаємодії, семінарів, наставництва між партнерами, спільних досліджень тощо;
 • • удосконалення програм магістратури за рахунок обміну досвідом між партнерами, а також шляхом діалогу, за допомогою ярмарку вакансій із майбутніми роботодавцями й інтерактивного процесу покращення результатів проекту через відгуки студентів і працівників;
 • • збільшення інтернаціоналізації за рахунок великої кількості мобільностей студентів і працівників у різні країни, а також проведення спільних дослідів, лекцій і публікацій;
 • • розповсюдження результатів за рахунок більш активної та якісно-орієнтованої видавничої культури, а також участі асоційованих партнерів із державного та приватного секторів та асоційованих університетів.

Партнери проєкту:

 • • Національний університет водного господарства і природокористування, Україна;
 • • Український державний хіміко-технологічний університет, Україна;
 • • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна;
 • • Черкаський державний технологічний університет, Україна;
 • • Технічний університет Молдови, Республіка Молдова;
 • • Гірничо-металургійний інститут Таджикистану, Республіка Таджикистан;
 • • Таджицький технічний університет ім. М. Осімі, Республіка Таджикистан;
 • • Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова, Республіка Казахстан;
 • • Міжнародний університет SILKWAY, Республіка Казахстан;
 • • Киргизький національний університет ім. Ж. Баласагина, Киргизія;
 • • Киргизько-російський слов’янський університет ім. Б. М. Єльцина, Киргизія;
 • • Білоруський державний технологічний університет, Республіка Білорусь.
Координатор від НУВГП: Кучерова А.В., завідувачка сектору грантової роботи.
Назва проєкту:
Реконструкція системи гарячого водопостачання 2-х гуртожитків з використанням геотермальних теплових насосів.

Тривалість проєкту: 2019 – 2020.
Програма фінансування: Трастовий фонд Фінляндія-Україна.
Сума гранту: 130 000 євро.
Координатор проєкту: Національний університет водного господарства та природокористування, Україна.

Мета: реконструювати системи гарячого водопостачання двох гуртожитків з використанням геотермальних теплових насосів.

Завдання проєкту:

 • • реконструкція системи гарячого водопостачання в двох гуртожитках НУВГП із використанням геотермальних теплових насосів;
 • • покращення умов побуту мешканців гуртожитків НУВГП.

Координатор від НУВГП: Самойлов Л.П.,аспірант кафедри міжнародних економічних відносин.

 Назва проєкту:
Удосконалення якісних показників підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог.

09/01 від 30.11.2018 р.

Тривалість проєкту: 2018 – 2020 рр.
Програма фінансування: Міністерство освіти і науки Республіки Таджикистан.
Сума гранту: 2 257 394 сомоні.
Координатор проєкту: Дангаринський державний університет, Таджикистан.

Мета: удосконалити якісні показники підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог.

Завдання проєкту:

 • • налагодження міжнародного співробітництва в сфері гідротехнічного будівництва;
 • • удосконалення якісних показників підготовки фахівців із гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог.

Партнери проєкту:

 • • Національний університет водного господарства та природокористування, Україна;
 • • Вища сільськогосподарська школа, Франція;
 • • Швейцарський федеральний технічний інститут, Швейцарія;
 • • Таджицький технічний університет ім. М. Осімі, Таджикистан;
 • • ГО «Асоціація енергетиків Таджикистану», Таджикистан.
Координатор від НУВГП: Савіна Н.Б., проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків.Назва проєкту:
TENOR: до циркулярної економіки в органічному сільському господарстві.

CPEA-ST/10081

Офіційний вебсайт

Тривалість проєкту: 01.01.2018 – 31.12.2019.
Програма фінансування: Програма співпраці з Євразією, Норвезький центр міжнародного співробітництва в сфері освіти (SIU).
Сума гранту: 300 000 NOK.
Координатор проєкту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія.
Мета: розвиток та інтернаціоналізація вищої освіти та досліджень, пов’язаних із водними та земельними ресурсами; дослідження можливостей повторного використання води, поживних речовин та енергії зі стічних вод в сільському господарстві.

Завдання проєкту:

 • • заохочення переходу парадигми від звичайного управління стічними водами до децентралізованих концепцій;
 • • оновлення та інтернаціоналізація вищої освіти, пов’язаної з водою та сільським господарством у Північній, Центральній та Східній Європі.

Партнери проєкту:

 • • Національний університет водного господарства та природокористування, Україна;
 • • Університет прикладних наук Східної Вестфалії-Ліппе, Німеччина;
 • • Білоруський державний технологічний університет, Білорусь.
Координатор від НУВГП: Кучерова А.В., старший викладач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

Назва проєкту:
Формування підприємницького середовища з виробництва органічних ягід в транскордонних районах України та Білорусі.

83265657

Офіційний вебсайт

Тривалість проєкту: 2017 – 2019.
Програма фінансування: Програма територіального співробітництва Східного партнерства Білорусь-Україна.
Сума гранту: 171 812, 16 євро.
Координатор проєкту: Поліський державний університет, Білорусь.
Мета: сприяти розвитку виробництва органічних ягідних культур для поліпшення умов життя місцевого населення в транскордонних регіонах України і Білорусі.

Завдання проєкту:

 • • розвиток виробництва органічних ягідних культур у транскордонних районах України та Білорусі;
 • • поліпшення умов життя місцевого населення в транскордонних районах України та Білорусі;
 • • формування бізнес-середовища з виробництва органічних ягідних культур на пограниччі України та Бідорусі.

Партнери проекту:

 • • Національний університет водного господарства та природокористування, Україна.
Координатор від НУВГП: Скрипчук П.М., професор кафедри менеджменту.

Реконструкція системи гарячого водопостачання 2-х гуртожитків з використанням геотермальних теплових насосів

Мета: реконструювати системи гарячого водопостачання двох гуртожитків з використанням геотермальних теплових насосів

Завдання проєкту: реконструкція системи гарячого водопостачання в двох гуртожитках НУВГП із використанням геотермальних теплових насосів; покращення умов побуту мешканців гуртожитків НУВГП

Тривалість проєкту: 2019 - 2020 рр
Програма фінансування: Трастовий фонд Фінляндія - Україна
Координатор від НУВГП: Самойлов Л.П., спірант кафедри міжнародних економічних відносин

Удосконалення якісних показників підготовки фіхівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог

Мета: налагодження міжнародного співробітництва в сфері гідротехнічного будівництва; удосконалення якісних показників підготовки фіхівців із гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог

Партнери проєкту:
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Вища сільськогосподарська школа, Франція
 • Швейцарський федеральний технічний інститут, Швейцарія
 • Таджицький технічний університет ім. М. Осімі, Таджикистан
 • ГО "Асоціація енергетиків Таджикистану", Таджикистан

Тривалість проєкту: 2018 - 2020 рр
Програма фінансування: Міністерство освіти та науки Республіки Таджикистан
Координатор від НУВГП: Савіна Н. Б., проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків

CPEA-ST/10081. TENOR - Towards the circular EcoNomy in Organic faRming – До циркулярної економіки в органічному сільському господарстві.

Фінансовано Cooperation Programme with Eurasia, Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU).
http://tenorproject.eu/

Координатор: Норвезький університет природничих наук (Норвегія).

Партнери: Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Університет прикладних наук Східної Вестфалії-Ліппе (Німеччина), Білоруський державний технологічний університет (Білорусь), DOSCON (Норвегія), A-Aqua (Норвегія), Interaquachem (Білорусь), РЕНОМЕ ЄВРОБУД (Україна), АГРО ОРГАНІК (Україна).

Загальний бюджет проекту: 300000 NOK.

Тривалість проекту: 01.01.18–31.12.19.

Координатор від НУВГП: Кучерова А.В., старша викладачка кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

#83265657. Formation of the business environment for the production of organic berries in cross-border areas of Ukraine and Belarus – Формування підприємницького середовища з виробництва органічних ягід в транскордонних районах України та Білорусі.

Formation of the business environment for the production of organic berries in cross-border areas of Ukraine and Belarus – Формування підприємницького середовища з виробництва органічних ягід в транскордонних районах України та Білорусі.
Фінансовано програмою Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme Belarus-Ukraine.
http://beop.polessu.by

Координатор: Поліський державний університет (Білорусь).

Партнер: Національний університет водного господарства та природокористування (Україна).

Загальний бюджет проекту: 171812,16 EUR.

Тривалість проекту: 01.12.17–31.01.19.

Координатор від НУВГП: Скрипчук П.М., професор кафедри менеджменту.

#21650010. Visegrad Urban Creativity Clusters Network – Мережа вишеградських міських креативних кластерів

Фінансовано програмою Visegrad Fund.
http://creativ.nuwm.edu.ua/

Координатор: Національний  університет водного господарства та природокористування (Україна).

Партнери: Товариство “Вілла  Деціуша” (Краків, Польща), Злінський креативний кластер (Злін, Чехія), Форум креативних індустрій (Братислава, Словаччина), Кластер культурних та креативних індустрій (Печ, Угорщина).

Загальний бюджет проекту: 89 900 EUR.

Тривалість проекту: 2017–2018 рр.

Координатор від НУВГП: Шинкарук А.Л., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

#21710373. Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine – Стійке управління водними ресурсами та гідрологічна безпека в країнах Вишеградської групи та України.

Фінансовано програмою Visegrad Fund.

Координатор: Краківський сільськогосподарський університет (Польща).

Партнери:  Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Сільськогосподарський університет в Нітрі (Словаччина), Інститут гідродинаміки Чеської академії наук (Чехія).

Загальний бюджет проекту: 45 885 EUR.

Тривалість проекту: 2017–2018 рр.

Координатор від НУВГП: Герасімов Є.Г., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки.

CPEA-2011/10002. Development of three study modules in water management and technology for Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan and Tajikistan harmonised with Norway ("Water Harmony") – Розробка трьох навчальних модулів з менеджменту і технології води для України, Білорусі, Казахстану і Таджикистану, гармонізованих з Норвегією («Водна гармонія»).

Фінансовано Cooperation Programme with Eurasia. Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU).
https://www.waterh.net/

Координатор: Норвезький університет природничих наук (Норвегія).

Партнери:  Український державний хіміко-технологічний університет (Україна), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна), Черкаський державний технологічний університет (Україна), Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Гірничо-металургічний інститут Таджикистану (Таджикистан), Південно-Казахстанський державний університет (Казахстан), Білоруський державний технологічний університет (Білорусь).

Загальний бюджет проекту: 5 500 000 NOK.

Тривалість проекту: 2011–2015 рр.

Координатор від НУВГП: Гіроль М.М., професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки.

510952-TEMPUS-2010-SE-JPCR. CREDO – Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology – Створення навчальної програми третього циклу вищої освіти – докторської програми з відновлювальних джерел енергії та природоохоронних технологій.

Фінансовано програмою Tempus IV.

Координатор: Королівський технологічний інститут (Швеція).

Партнери: Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна), Tallinn University of Technology (Естонія), Technical University of Catalonia (Іспанія), Delft University of Technology (Нідерланди), Technical University of Moldova (Молдова), The State Agrarian University of Moldova (Молдова), National Association for Promotion of Renewable Energy Sources (Молдова), European Energy Company (Україна), Kyrgyz State Univ. of Construction, Transport and Architecture (Киргизстан), Osh Technological University named after M.M. Adyshev (Киргизстан), Ministry of Education and Science (Киргизстан), Kyrgyzhouscommunonion under Ministry of Energy (Киргизстан), Kyrgyz Scientific-Technical Centre "Energy" (Киргизстан), University of Sarajevo (Боснія та Герцеговина), University Banja Luka (Боснія та Герцеговина), Chamber of Economy of Federation of Bosnia and Herzegovina (Боснія та Герцеговина), Natonal Agency for Higher Education (Швеція)

Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна) та ін. університети з 8 країн.

Загальний бюджет проекту: 786 242,19 EUR.

Тривалість проекту: 15.10.10 – 14.10.13.

Координатор від НУВГП: Волощук В.А., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

#23260-2002. Developing network of educators for professional retraining on transboundary water resources management – Розвиток мережі викладачів для професійної перепідготовки в області управління транскордонними водними ресурсами.

Фінансовано програмою Tempus III.

Координатор: Вагенінгенський університет (Нідерланди).

Партнери: Кримський державний аграрний університет (Україна), Ecole nationale du genie rural, des eaux et des forets (Франція), Державний комітет України по водному господарству (Україна), Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Universität Für Bodenkultur Wien (Австрія).

Загальний бюджет проекту: 397 600 EUR.

Тривалість проекту: 2002–2005 рр.

Координатор від НУВГП: Лазарчук М.О., професор кафедри гідромеліорації.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування