Витяг із статуту профспілки  працівників освіти і науки   України

       Профспілка  працівників  освіти  і  науки  України  -  всеукраїнська  добровільна  неприбуткова  громадська  організація, яка  об'єднує  на  добровільних  засадах  без  обмеження  через  походження  соціального  і  майновий стан, громадянство, расову  та  національну  приналежність, стать, мову, політичні  погляди, релігійні  переконання, рід  і  характер  занять  місце  проживання  осіб, які  працюють  в  установах  і  закладах, органах  управління, підприємствах, організаціях  галузі  освіти, осіб, які  навчаються  у  вищих, або  професійно  технічних  закладах  освіти ( студентів, учнів, аспірантів, докторантів  та  ін. ), незалежно  від  форм  власності  та  видів  господарювання.

     Профспілка  діє  відповідно  до  Конституції  України , Закону  України  “ Про  професійні  спілки , їх  права  та  гарантії  діяльності “ , Закон  України  “ Про  об'єднання  громадян “ , Кодексу  законів  про  працю  України  та  інших  нормативно – правових  актів , прийнятих  відповідно  до  них , міжнародних  договорів , угод , конвенцій , згода  на  обов'язковість яких  надана  Верховною  Радою  України  та  на  основі  цього  статуту .

     Метою  діяльності  профспілки  працівників  освіти  і  науки  України  є  представництво , здійснення  та  захист  трудових , соціально – економічних  прав   та  інтересів  своїх  членів  профспілки .

    Членам  профспілки  може  бути  кожний  громадян  України , який  визнає  Статут  профспілкових  працівників  освіти  і  науки  України , працює  або  навчається  в  установах , організаціях , закладах  освіти .

   Вступ  у  члени  профспілки  і  вихід  з  неї  здійснюється  на  добровільній  основі  в  індивідуальному  порядку  на  підставі  особистої  заяви , поданої  в  первинну  профспілкову  організацію , якою  являється  добровільне  об'єднання  осіб , які  працюють  або  навчаються  в  одному  вищому  закладі  освіти , і  розглянутої  на  засіданні  відповідного  профоргану .

  Профспілка працівників освіти і науки України є учасником та складовою частиною міжнародного профспілкового руху.
 
Вступ до профспілки студентів бюджетної форми навчання
  Для того, щоб вступити до профспілки студенту необхідно:
  • Звернутись до профорга своєї групи або профспілкового бюро студентів інституту та написати заяву про вступ до Профспілки працівників освіти і науки України;                                                                                                                                                                                      
  • Написати заяву до бухгалтерії  про щомісячне перерахування членських профспілкових внесків у розмірі 1,5 % від стипендії на розрахунковий рахунок профкому студентів;

Вступ до профспілки студентів платної форми навчання
Перш за все, для того, щоб вступити до профспілки студенту-контрактнику необхідно:
  • Звернутись до профорга своєї групи або профспілкового бюро студентів інституту та написати заяву про вступ до Профспілки працівників освіти і науки України;                                                                                                                                                                                                                           
  • Сплатити членські профспілкові внески у розмірі 1,5 % від мінімальної стипендії за поточний семестр.
     Комплект профспілкових документів для студентів 1 курсу надається безкоштовно за рахунок Профспілкової організації студентів НУВГП.