Розмір стипендіального забезпечення з 01 січня 2014 року 

    

Середній бал
 успішності

Розмір стипендії
з 01 січня 2014 року  

    

4. 00 - 4. 99

 730 грн.

 

5. 00

 830 грн.

 

Особливі випадки для збільшення академічної стипендій

Підстава для збільшення академічної стипендії                

Розмір академічної стипендії за підсумками навчання збільшується на

Спеціальність 0903 - гірництво

20 %

Розміри стипендіального забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2008 р. № 165.

Призначення соціальної стипендії

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 165 від 05 березня 2008 року затверджено новий „Порядок призначення і виплати стипендії” вводиться соціальна стипендія. Соціальні  стипендії   призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками  навчання не призначена академічна стипендія.
       Підставою для  призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій,  установлених законами для таких категорій громадян:

1) студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а  також  студентам  і курсантам,  які в період навчання  у  віці  від  18  до  23  років залишились без батьків;

2) студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії*;

3) студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи;

5) студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми.

       Соціальна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4.00 за п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти, курсанти втратили право на призначення їм академічної стипендії.

Особливі випадки для збільшення соціальної стипендій

Підстава для збільшення соціальної стипендії

Розмір соціальної стипендії за підсумками навчання збільшується на

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у встановленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника

Спеціальність 0903 - гірництво

18 %

Призначення одночасно академічної та соціальної стипендії

       Особам, зазначеним у підпунктах 1-5, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків призначеної згідно з цим Порядком академічної стипендії):

Підстава для виплати додаткової соціальної стипендії

Розмір додаткової соціальної стипендії становить

Студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

9%

Студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи

9%

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника

55%

Студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни

50 %

Студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війниа і перебувають на державному забезпеченні

10 %

Студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в цей період велися бойові дії

30 %

Глухонімим і сліпим студентам

50 %

       Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

        З 01 січня 2009 року студентам-Чорнобильцям, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4,0 за п’ятибальною шкалою оцінювання, обов’язково призначається соціальна стипендія у розмірі 50 % мінімальної академічної стипендії, тобто 365 грн. + 170 грн. Чорнобильска стипендія.(до 01 січня 2009 року було: 530 грн. + 170 грн.)