ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням профкому студентів
НУВГП Пр. № 43 від 09.12.02 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про виділення і виплату матеріальної допомоги

     Кошти для надання матеріальної допомоги членам профспілки первинної профспілкової організації студентів НУВГП передбачаються в кошторисі профкому студентів, який коригується профкомом у відповідності до прибуткової частини кошторису.

     Матеріальна допомога членам профспілки виділяється на підставі мотивованої заяви за клопотанням профбюро інститутів, університету - за рішенням профкому університету.

     Заяви членів профспілки про надання матеріальної допомоги повинні розглядатись не пізніше 20 днів, з дня надходження їх до профкому студентів, а в термінових випадках - негайно.

     Матеріальна допомога виділяється у межах затверджених кошторисів та виділених лімітів - як правило один раз на рік.

     Розмір допомоги визначаються профкомом студентів з врахуванням фінансових можливостей комітету і потреби члена профспілки.

     

     Для отримання матеріальної допомоги, необхідно надати заяву та копії документів у профком студентів НУВГП (гуртожиток №6).

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ