Колективна угода між адміністрацією НУВГП та профспілковим комітетом студентів на 2015 - 2017 рік.

Положення про профспілковий комітет студентів Національного університету водного господарства та природокористування

ПОЛОЖЕННЯ про профспілкову організацію інституту первинної профспілкової організації студентів Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про студмістечко НУВГП

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного університету водного господарства та природокористування