Наукова діяльність

Діяльність

Діяльність Сектору наукової роботи студентів спрямована на:

 • ознайомлення студентів з сучасними досягненнями науки і техніки та результатів науково-дослідної роботи вчених університету;
 • організацію та проведення студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі університету;
 • організацію участі студентів у олімпіадах та конкурсах різного рівня (міжнародних, всеукраїнських,  регіональних та університетських);
 • проведення відбору разом із керівництвом учасників на іменні стипендії;
 • підготовку та розповсюдження інформації про студентські конференції, конкурси, програми обміну, стипендіальні програми, стажування студентів Університету;
 • збір публікацій та видання збірника студентських статей «Вісник НУВГП»;
 • співпрацю з навчально-науковими інститутами, кафедрами, структурними підрозділами Університету щодо реалізації положень з наукової роботи студентів;
 • розширення студентських зв'язків, у тому числі і міжнародних, встановлення контактів з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну інформацією і досвідом, організацією спільної діяльності;
 • набуття студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи;
 • підготовку та подання звітності до Міністерства освіти і науки України;
 • підтримку та постійне оновлення інформації web-сторінки Сектору.