Структурні підрозділи

Працівники, які відповідно до Плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації, за 5 робочих днів до дати початку підвищення кваліфікації подають до відділу ліцензування та акредитації пакет документів:

У випадку навчання за програмою підвищення кваліфікації:

-         витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);

-         заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). Коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером;

-         заповнений бланк Інформація для оформлення направлення на підвищення кваліфікації (стажування)  за формою, наведеною в додатку 3;

-         індивідуальний план підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 4 (у двох примірниках), що містить інформацію про мету, завдання, строк, програму, зміст підвищення кваліфікації, очікувані результати та погоджений із завідувачем кафедри (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу).

У випадку підвищення кваліфікації шляхом стажування в Україні:

-        витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);

-        заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). У випадку коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером;

-        заповнений бланк Інформація для оформлення направлення на підвищення кваліфікації (стажування)  за формою, наведеною в додатку 3;

-        індивідуальну програму стажування (у двох примірниках), розроблену закладом-виконавцем, погоджену із завідувачем кафедри (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу).

У випадку підвищення кваліфікації шляхом стажування за межами України:

-          витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);

-          копії документів закладу-виконавця на підставі яких працівник буде стажуватись за кордоном (лист-запрошення, програма тощо);

-          заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). У випадку коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером.

Додаток 2 Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

Додаток 3 Інформація для оформлення направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

Додаток 4 Індивідуальний план підвищення кваліфікації