Структурні підрозділи

Діяльність

Планово-фінансовий відділ займається організацією, аналізом та плануванням фінансово-господарської діяльності Університету, в основі якої покладено принципи законності, прозорості та економічної доцільності. Крім того, відділ забезпечує формування повної достовірної інформації про забезпечення бюджетними та власними коштами Університету, доведення граничних обсягів асигнування та лімітних довідок, необхідних для оперативного керівництва та управління. Взаємодіє з Державною казначейською службою України в частині надання кошторисів, показників планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, а також їх змін. Складає та затверджує  штатний розпис Університету. Розраховує вартість платних послуг, що надаються згідно  статутної діяльності та чинного законодавства. Проводить аналіз квартальних і річних фінансових звітів, інших фінансових документів університету з метою підготовки пропозицій щодо вжиття заходів, направлених на поліпшення фінансово-господарської діяльності Університету.