Структурні підрозділи

Документи

Технологічна інструкція здобувачів вищої освіти щодо перегляду та вибору освітніх компонентів

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в університеті станом на 01.04.2020

НАКАЗ МОН України №1341 від 30.10.20 р.

Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників