Структурні підрозділи

Робота Відділення спрямована на вирішення наступних завдань:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян у ЗВО України, в основі якої є вивчення іноземними слухачами української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання згідно з навчальними планами та програмами, рекомендованими науково-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОНУ та затвердженими Міністерством освіти і науки України
  • соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація іноземних слухачів Відділення до умов навчання в Університеті
  • забезпечення у співпраці з відділом роботи з іноземними студентами паспортного та візового реєстраційного режимів іноземних громадян, організація медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків
  • ознайомлення іноземних слухачів із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету та правилами проживання у студентському гуртожитку Університету
  • організація спільно з відділом міжнародних зв’язків профорієнтаційної роботи щодо залучення та прийому іноземних слухачів для проходження мовної підготовки на підготовче відділення для іноземних громадян
  • участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Університету, в тому числі в виготовленні рекламних та інформаційних матеріалів іноземними мовами, допомога відділу міжнародних зв’язків у наповненні контентом web-сторінки Центру міжнародного співробітництва та освіти
  • організація і забезпечення навчального процесу на підготовчому відділенні для іноземних громадян за програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України, українською мовою
  • сприяння підготовці педагогічних кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовці викладачів, які навчають іноземних слухачів
  • проведення на сучасному рівні наукової та навчально-методичної, творчої, культурно-виховної та спортивно-масової діяльності з іноземними слухачами Відділення
  • сприяння іноземним слухачам у вирішенні поточних побутових питань і контроль за дотриманням ними правил проживання у гуртожитку

Інформацію оновлено станом на 21.02.2019 р.