Наукова діяльність

Участь представників РМВ НУВГП у міжуніверситетському круглому столі "Відкрита наука"

16 травня 2018 р. в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова відбувся міжуніверситетський круглий стіл "Відкрита наука". Метою проведення круглого столубулообговорення проблем і можливостей українських молодих вчених. Даний захід був організований Радою молодих вчених Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Асоціацією наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених м. Києва за сприяння Ради молодих вчених МОН та Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз обдарованої молоді".

Раду молодих вчених від Національного університету водного господарства та природокористування представляв к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Сіпайло Л.Г.

Програма заходу охоплювала актуальні і цікаві питання, що стосувалися вивчення досвіду опублікування результатів наукових досліджень у міжнародних журналах і наукометричних базах; академічної мобільності науковців; проблеми залучення молоді до наукових досліджень в Україні та ЄС. Учасниками круглого столу обговорено стан та проблеми розвитку науки та діяльності молодих вчених в Україні та за кордоном, окреслено перспективи міжвузівської співпраці в науковій сфері, зокрема щодо виконання спільних наукових проектів та грантів. Доповідачами круглого столу були молоді науковці, які мають успішний досвід реалізації міжнародних проектів та публікації в міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Sсience.

Леонід Георгійович долучився до дискусії та окреслив перспективні плани діяльності Ради молодих вчених НУВГП на 2018 рік. Значними досягненнями молодих вчених НУВГП є реалізація науково-дослідних робіт загальним обсягом фінансування понад 6 млн. грн. (4 роботи протягом трьох років), публікації в журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, грантова та госпдоговірна діяльність.

З Головою ради молодих науковців Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова було обговорено можливості майбутньої співпраці та перспективи щодо реалізації спільних наукових проектівназад