Наукова діяльність

Шановні колеги!

19 лютого о 16:00 в конференцзалі університету відбудеться  науково-практичний семінар для молодих вчених та аспірантів «Публікації у виданнях, що індексуються в журналах, які входять до наукометричних баз».

 Програма семінару:

16.00 – 16.10 – вітальне слово проректора з науки та міжнародних зв’язків д.е.н., проф. Савіної Наталії Борисівни.

 16.10 – 16.20 – виступ голови Ради молодих вчених НУВГП д.е.н., доц. Осадчої Ольги Олексіївни. Проблематика науково-практичного семінару та представлення доповідачів.

 16.20 – 16.30 – виступ к.т.н., доцента кафедри гідроінформатики Пінчука Олега Леонідовича на тему: "Пошук журналів у наукометричній базі Scopus, їх рейтингування".

 16.30 – 16.40 – виступ д.е.н., проф., професора кафедри трудових ресурсів Міщук Галини Юріївни на тему: "Вимоги до написання публікацій, які включені до баз Scopus та Web of Science Core Collection. Структура та тематичні блоки публікації".

 16.40 – 16.50 – виступ к.ф.-м.н., доц., доцента кафедри фізики та хімії Мороза Миколи Володимировича на тему: "Система цитування публікацій Scopus або WoS. Поняття індекс Хірша".

 16.50 – 17.00 – виступ д.т.н., доц., професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Сафоника Андрія Петровича на тему: "Orсid автора та об’єднання публікацій у профілі автора. Науковий портал ResearchGate".

 З надією на співпрацю, голова Ради молодих вчених Ольга Осадча.

 назад