Наукова діяльність

Діяльність

Рада молодих вчених  є громадським органом при університеті. Вона представляє інтереси молодих вчених, які працюють чи навчаються в університеті. Молодими вченими є працівники наукових та науково-педагогічних підрозділів університету, аспіранти та здобувачі віком до 35 років (включно) або 40 років за наявності наукового ступеня доктора наук.

Основними завданнями Ради є:

 - сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;

- стимулювання і сприяння науково-дослідній діяльності студентів, аспірантів, молодих учених, їхньому професійному зростанню;

- утвердження ідей наукової молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності;

- популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості серед студентства та учнівської молоді на регіональному та державному рівні в цілому;

- участь в організації та розвитку міжуніверситетського і міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених.

Для виконання завдань Рада здійснює такі види діяльності:

- подає пропозиції адміністрації університету щодо розвитку та вдосконалення наукової діяльності молодих вчених;

- ініціює і організовує проведення наукових конференцій, семінарів, виставок робіт молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених та інших заходів;

- здійснює інформаційну роботу про вакансії, фонди, гранти, програми, конференції та інші заходи щодо підтримки молодих вчених;

- подає пропозиції адміністрації університету щодо участі у конкурсах на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;

- сприяє науково-дослідній діяльності молодих учених та виданню їхніх наукових праць;

- вносить пропозиції до адміністрації, профспілкового комітету університету про надання житла та покращення житлових умов молодих вчених;

- сприяє розвитку міжуніверситетського співробітництва молодих вчених;

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами;

- здійснює громадський контроль за дотриманням прав молодих вчених.