Публічна інформація

Забезпечення автономії

Діяльність університету здійснюється на принципах автономії і самоврядування, поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Автономія університету реалізується шляхом поєднання академічної, організаційної та фінансової складової для формування культури колегіальної відповідальності університету за результати та якість навчання. Крім того, автономія університету зумовлює створення відповідних процесів саморегулювання та самоорганізацій, які є відкритими до критики, служать громадському інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і суспільством, функціонує прозоро і публічно.

Основними завданнями є:

 1. визначити та відобразити межі автономії університету в статуті;
 2. відобразити в статуті особливості освітньої, наукової, господарської діяльності університету;
 3. користуватися критеріями (засадами), за якими надається статус дослідницького університету;
 4. підготувати положення про структурні підрозділи відповідно до функцій, визначених ректором університету;
 5. запровадити функціонування Громадської ради університету, розробити відповідне положення;
 6. розробити Положення про вчену раду навчально-наукового інституту та передати окремі повноваження вченої ради університету вченій раді навчально-наукового інституту;
 7. створити та забезпечити функціонування Наглядової ради для контролю за дотриманням стратегії університету та процесами бюджетування, формування та затвердження штатного розпису, розробити відповідне положення;
 8. створити дорадчі органи за основними напрямами діяльності університету, розробити відповідне положення;
 9. створити алгоритм звіту ректора для співставності результатів діяльності університету спільно із профкомом університету;
 10. створити комісію з трудових спорів, розробити відповідне положення;
 11. передбачити в статуті порядок скликання органу громадського самоврядування університету, навчально-наукового інституту;
 12. у статуті чітко розмежувати повноваження органу громадського самоврядування та вченої ради навчально-наукового інституту;
 13. обговорювати у колективі бюджет університету, видатки та доходи, стан майна;
 14. наповнювати сайт університету фінансовою, нормативною та іншою документною інформацією, яку вимагає оприлюднювати Закон України «Про вищу освіту».