Публічна інформація

Модернізація та професіоналізація управління

Децентралізація та дебюрократизація системи управління університетом, впорядкування нормативно-правових документів та розробка внутрішньої системи організаційного регламентування і нормування, професійне підвищення компетентності керівників всіх рівнів управління для прозорого ефективного управління університетом та мінімальне втручання в оперативну діяльність структурних підрозділів.

Основними завданнями є:

  1. передбачити в статуті розподіл колегіальних та єдиноначальних  повноважень;
  2. передбачити в статуті призначення керівників різних рівнів за безпартійним принципом;
  3. розробити критерії та кваліфікаційні характеристики для керівників різних рівнів управління університетом;
  4. запровадити ефективний контроль за виконанням задекларованих керівниками різних рівнів управління університетом завдань та цілей;
  5. запровадити стратегічне планування всіх сфер діяльності та підрозділів університету за відповідними показниками розвитку;
  6. запровадити порядок звільнення з посади керівників університету різних рівнів, розробити відповідне положення;
  7. запровадити систему електронного документообігу, удосконалити діючу інструкцію з діловодства;
  8. сформувати системи відбору та просування нових лідерів академічного середовища для надбання нових підходів управління університетом.