Публічна інформація

Розвиток персоналу

Формування нової генерації науково-педагогічного та педагогічного персоналу університету, що володіє сучасними науковими знаннями з використанням новітніх навчально-інформаційних технологій та іноземними мовами, спроможного до роботи в умовах інституціональної відкритості університету, орієнтованого на академічну мобільність здобувачів вищої освіти, що сповідує цінності чесності, взаємопідпримки, поваги до прав та свобод, відповідальності, активного опору корупційним проявам і плагіату.

Основними завданнями є:

 1. передбачити в колективному договорі всі державні гарантії науково-педагогічним та педагогічним працівникам;
 2. встановити відповідність науково-педагогічного та педагогічного складу новим ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 3. розробити механізм надання пропозицій випусковими кафедрами університету стосовно подання кандидатур науково-педагогічних працівників до складу науково-методичних комісій МОН України з розробки стандартів освіти та експертних рад;
 4. оголошувати про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників університету українською та англійською мовами;
 5. проводити сертифікацію та ліцензування викладачів за обов’язковими видами робіт перед конкурсним відбором;
 6. розробити порядок визнання здобутих в іноземних навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів;
 7. контролювати суміщення посад керівників університету різних рівнів;
 8. створити та реалізовувати систему нових моделей підвищення професійної кваліфікації та перепідготовки науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 9. запровадити систему академічної мобільності науково-педагогічних та педагогічних працівників, розробити відповідне положення;
 10. запровадити механізм надання творчих відпусток здобувачам наукових ступенів, розробити відповідне положення;
 11. підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників стосовно розвитку дослідницької компетентності;
 12. активізувати роботу осіб, які закінчили аспірантуру та не захистили дисертації;
 13. запровадити системи оплати праці за контрактом з фіксованою мінімальною межею та системою мотиваційних коефіцієнтів.

Стимулювати формування нової поведінки викладачів, яка базується на науковому світогляді, критичному і незалежному мисленні, культурній відкритості та толерантності, розвиненому почутті власної гідності. Підвищити соціальний статус науково-педагогічних та наукових працівників.