Публічна інформація

Підвищення конкурентноздатності

Налагодження механізмів взаємодії університету з ринком праці для забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до критеріїв роботодавців. Зміна доктрини планової підготовки фахівців на забезпечення якості вищої освіти, що має супроводжуватись інноваційним розвитком навчального процесу, базуванням освітніх стандартів на професійних стандартах, підвищенням практичних навичок випускників, підсиленням фундаментальних наукових досліджень прикладними, залученням професійної громадськості, роботодавців до визначення змісту навчання.

Основними завданнями є:

  1. визначати пріоритетні галузі знань, розвиток яких забезпечується підвищеним державним фінансуванням;
  2. аналізувати тенденції вітчизняного ринку праці, розробляти пропозиції з відповідного реагування на підготовку фахівців;
  3. налагоджувати співпрацю з закордонними та вітчизняними закладами вищої освіти для визначення сегменту конкурентоспроможності;
  4. проводити аналітично-прогнозну діяльність та напрацювання тенденцій ринкового розвитку;
  5. оперативно реагувати на зміну кон’юнктури ринку праці щодо підготовки фахівців та пропонувати власні експериментальні освітні програми і спеціалізації;
  6. створювати та використовувати регіональні бази даних показників попиту на фахівців та заробітної плати за різними кваліфікаціями;
  7. запроваджувати соціологічні методи працевлаштування випускників за рахунок налагодження комунікацій;
  8. формувати мережу філій університету відповідно до виробничих та навчальних потреб.

Забезпечити прозору та справедливу конкуренцію на ринку освітніх послуг на основі об’єктивного оцінювання якості вищої освіти.