Публічна інформація

Реформування матеріально-технічної бази та інфраструктури

Реформування матеріально-технічної бази та інфраструктури університету для забезпечення системи якості вищої освіти, соціального забезпечення здобувачів вищої освіти, створення позитивного впливу умов робочого середовища на мотивацію, задоволеність і показники діяльності учасників освітнього процесу.

Основними завданнями є:

  1. визначити вимоги до приміщень, споруд, будівель для осіб з особливими потребами;
  2. запровадити програму енергоефективності та створити спеціальний фонд капітальних видатків енергоефективності;
  3. вивчити порядок отримання університетом навчально-наукового обладнання і комп’ютерних програм;
  4. передбачити в статуті університету запровадження комерційних послуг виробничими підрозділами;
  5. виявляти майно, що тимчасово не використовується і передавати його в оренду.