Публічна інформація

Формування контингенту здобувачів вищої освіти

Формувати контингент вітчизняних та іноземних абітурієнтів університету з числа випускників загальноосвітніх шкіл, слухачів системи довузівської підготовки, молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, докторантів за конкурсним відбором на засадах об’єктивності та відкритості, забезпечувати інтеграцію отриманих освітніх результатів, запроваджувати принцип освіти впродовж життя, диверсифікувати освітні програми та галузі знань, створювати умови для поєднання навчання в університеті та інших закладах освіти.

Основними завданнями є:

 1. формувати державне замовлення для галузей знань та спеціальностей, що забезпечують функціонування держави;
 2. забезпечити обсяг державного замовлення на підготовку магістрів не менше 50% від кількості бакалаврів;
 3. забезпечити обсяг державного замовлення на підготовку докторів філософії не менше 5% від кількості магістрів;
 4. вдосконалити положення про додаткові бали під час вступу до магістратури;
 5. адаптувати типовий університетський договір щодо надання освітніх послуг до типового договору МОН України, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 6. створити повноцінні двомовні інформаційні пакети про навчальний процес та освітні програми університету;
 7. здійснювати моніторинг інформаційних кампаній про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 8. дослідити особливості нових вимог ліцензування та акредитації напрямів підготовки, спеціальностей, навчальних закладів;
 9. визначити нові, перехідні та відсутні переліки галузей знань і спеціальностей,  розробити відповідні заходи;
 10. розробити перспективний план ліцензування та акредитації спеціальностей університету відповідно до нового переліку галузей знань та спеціальностей;
 11. ліцензувати освітню діяльність за рівнем доктора філософії;
 12. сформувати і затвердити плани підвищення кваліфікації, перепідготовки науково-педагогічних працівників, відповідно до нових ліцензійних і акредитаційних вимог та галузей знань;
 13. запровадити дистанційну форму та сертифікацію результатів навчання довузівської освіти;
 14. запровадити заходи для полегшення доступу до освітнього процесу соціально вразливим категоріям осіб;
 15. запровадити спеціальну довузівську підготовку для соціально вразливих категорій абітурієнтів, розробити відповідне положення;
 16. спрямовувати розвиток університету відповідно до критеріїв, засад та показників діяльності Національного агентства із забезпечення якості освіти.