Публічна інформація

Склад керівних органів

Наказ про призначення ректора від 12 червня 2014 року

Наказ про призначення проректорів від 01 липня 2014 року

Склад наглядової ради

Проект наказу про склад наглядової ради НУВГП

Склад ректорату