Публічна інформація

Склад останніх зборів трудового колективу

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу. Загальна чисельність делегатів конференції трудового колективу університету становить 360 осіб.

На конференції трудового колективу представлені всі категорії учасників освітнього процесу університету. Не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції становлять наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники університету, які працюють в університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. Кількість делегатів на конференцію структурних підрозділів є прямо пропорційною чисельності працівників цих підрозділів, які працюють на постійній основі.

Склад останніх зборів трудового колективу

2016 рік

Звіт мандатної комісії

23.12.16 р.

Протокол № 2

від 23.12.2016