Публічна інформація

План роботи ректорату

Для вирішення поточних питань діяльності університету створені робочі органи, зокрема ректорат.

Основною формою роботи ректорату є засідання, які веде ректор, а в разі його відсутності – особа, яка виконує обов’язки ректора за наказом. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, або за потребою і оформляються протоколом. Протоколи засідання ректорату підписуються ректором та секретарем.

Рішення ректорату, підписані ректором або особою, яка виконує обов’язки ректора, обов’язкові для виконання підрозділами та працівниками Університету в питаннях, що їх стосуються.

ПЛАН РОБОТИ РЕКТОРАТУ НА 2015-2016 Н.Р.

П Л А Н роботи ректоракту на 2016-2017 н.р

План роботи ректорату на 2018-2019 рік

План роботи ректорату на 2017-2018 рік

План роботи ректорату НУВГП на 2019-2020 н.р.

План роботи ректорату 2020-2021рр