ПРОЄКТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ "ВИЩА ОСВІТА"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, Перший корпус НУВГП

  +38 (0362) ХХ-ХХ-ХХ

  

Університет приймає участь у 2 етапі проєкту «Вища освіта України»  якій реалізовується в межах  Фінансової Угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) з метою підвищення енергоефективності будівель ЗВО.

Загальна сума фінансування становить 6,3 млн. євро з яких 5,3 млн євро кошти Європейського  Інвестиційного Банку.  Кошти виділяються на проведення комплексної реновації та термомодернізації  будівель Університету. Всього буде проведено комплексну термомодернізацію 8- ми навчальних корпусів. Термін реалізації проекту 5 років

Наразі в межах реалізації проекту проведено аудити із енергоефективності по всіх навчальних корпусах та гуртожитках університету, визначено пріоритетні напрямки інвестицій, створену за наказом ректора групу реалізації проекту яка на даний час опрацьовує  План управління екологічними та соціальними питаннями за наслідками реалізації проекту , надані пропозиції щодо включення у склад тендерного комітету представників Університету, проводяться консультації із координаторами проекту.

Участь у даному проекті – це одна зі складових діяльності Центру енергоефективності, головною метою якого  є забезпечення сталого розвитку університету через реалізацію основних складових:

організаційна складова: забезпечення ефективної діяльності з  енергетичного менеджменту, визначання політики, плану дій , раціонального використання ресурсів;

соціальна складова: створення комфортних умов для підготовки кадрів та роботи колективу, популяризація ефективного енерговикористання серед студентів та співробітників;

економічна складова: зниження витрат на енергоносії;

технічна складова: комплексна реновація будівель університету (термомодернізація, модернізація систем опалення та вентиляції, створення автоматизованої системи обліку та моніторингу споживання електричної, теплової енергії та холодної води);

екологічна складова: мінімізація впливу на навколишнє середовище.