Університет приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх науково-педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними вищими навчальними закладами в Україні.

Координацією питань підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету займається відділ ліцензування та акредитації, який знаходиться за адресою:

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 119А,

тел.: (0362) 62-06-17, тел. внутр. 6-27

Відповідальний за підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників – Грищук Ольга Петрівна.

E-mail: o.p.gryshchuk@nuwm.edu.ua

Підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється на основі угоди про співпрацю укладеної між навчальними закладами (заклад-замовник та заклад-виконавець).

Національним університетом водного господарства та природокористування укладені двосторонні угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами, які передбачають, зокрема, і підвищення кваліфікації (стажування)

Угоди про співпрацю

Назва навчального закладу

Місце   знаходження

Термін дії

1

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

м. Харків

березень 2011р. – березень 2016р.

2

Український інститут підприємництва

м. Київ

березень 2013р. – березень 2018р.

3

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

м. Рівне

квітень 2013р. – квітень 2018р.

4

Черкаський державний технологічний університет

м. Черкаси

квітень 2010р. – грудень 2015р.

5

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

м. Київ

червень 2010р. – червень 2015р.

6

Криворізький технічний університет

м. Кривий Ріг

січень 2011р. – січень 2016р.

7

ДВНЗ "Червоноградський гірничо-економічний коледж"

м. Червоноград, Львівська обл.

квітень 2011р. – квітень 2016р

8

РФ Національної академії статистики, обліку та аудиту

м. Рівне

червень 2011р. – червень 2016р.

9

ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу"

м. Рівне

вересень 2011р. – вересень 2016р.

10

Київський національний університет будівництва і архітектури

м. Київ

грудень 2011р. – грудень 2016р.

11

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

м. Ужгород, Закарпатська обл.

лютий 2012р. – лютий 2017р.

12

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ

березень 2012р. – березень 2017р.

13

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

м. Луцьк

жовтень 2012р. – жовтень 2017р.

14

ДП "Рівнестандартметрологія"

м. Рівне

жовтень 2012р. – жовтень 2017р.

15

Рівненський інститут слов'янознавства

м. Рівне

жовтень 2012р. – жовтень 2017р.

16

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

м. Харків

листопад 2012р. – грудень 2017р.

17

ДВНЗ “Національний гірничий університет”

м. Дніпропетровськ

жовтень 2012р. – жовтень 2017р.

18

Рівненський інститут Університету "Україна"

м. Рівне

листопад 2012р. – листопад 2017р.

19

Луцький національний технічний університет

м. Луцьк

листопад 2012р. – листопад 2017р.

20

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

листопад 2012р. – листопад 2017р.

21

РФ ДП УДНДІПМ "Діпромісто"

м. Рівне

листопад 2012р. – листопад 2015р.

22

Національний університет "Острозька академія"

м. Острог, Рівненська обл.

листопад 2012р. – листопад 2017р.

23

Рівненський державний гуманітарний університет

м. Рівне

грудень 2012р. – грудень 2017р.

24

Львівський національний аграрний університет

м. Львів

грудень 2012р. – грудень 2015р.

25

Київський національний університет культури і мистецтв

м. Київ

січень 2013р. – січень 2018р.

26

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.

січень 2013р. – січень 2018р.

27

Житомирський агротехнічний коледж

м. Житомир

січень 2013р. – січень 2018р.

28

Дніпропетровський державний аграрний університет

м. Дніпропетровськ

лютий 2013р. – лютий 2018р.

29

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

лютий 2013р. – лютий 2018р.

30

Волинський інститут економіки та менеджменту

м. Луцьк

березень 2013р. – березень 2018р.

31

Херсонський національний технічний університет

м. Херсон

березень 2013р. – березень 2018р.

32

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці

червень 2014р. – червень 2019р.

33

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

м. Дніпропетровськ

квітень 2013р. – квітень 2018р.

34

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

червень 2013р. – червень 2018р.

35

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

липень 2013р. – липень 2018р.

36

Вінницький транспортний коледж

м. Вінниця

вересень 2013р. – вересень 2018р.

37

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль

вересень 2013р. – вересень 2018р.

38

Університет економіки і управління

м. Сімферополь

квітень 2013р. – квітень 2018р.

39

Донецький державний університет управління

м. Донецьк

2013р. – 2017р.

40

Національний транспортний університет

м. Київ

жовтень 2014р. – жовтень 2019р.

41

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

м. Рівне

жовтень 2014р. – жовтень 2019р.

42

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)

м. Миколаїв

грудень 2014р. – грудень 2019р.

43

Житомирський державний технологічний університет (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)

м. Житомир

грудень 2014р. – грудень 2019р.

44

Луцький національний технічний університет (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)

м. Луцьк

грудень 2014р. – грудень 2019р.

У випадку коли із потрібним ВНЗ немає укладеної угоди про співпрацю, то перед оформленням основного пакету документів для підвищення кваліфікації (стажування) потрібно украсти саму угоду про співпрацю.

За допомогою у оформленні угоди про співпрацю з ВНЗ потрібно звертатись у відділ ліцензування та акредитації.