Спеціальності ННІ Заочно-дистанційного навчання

БАКАЛАВР

КодНайменування спеціальностіЗаочна форма навчання, грнЗаочно-дистанційна форма навчання, грн

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

113

Прикладна математика

5900

-

122

Ком'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)

5900

-

123

Комп’ютерна інженерія

5500

-

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

5400

-

151

Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

5500

4500

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

051

Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

5900

4900

071

Облік і оподаткування

5900

4900

072

Фінанси, банківська справа та страхування

5900

4900

073

Менеджмент

5900

4900

075

Маркетинг

5900

4900

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5900

4900

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

192

Будівництво та цивільна інженерія

5500

4500

263

Цивільна безпека

5500

4500

Навчально-науковий інститут права

074

Публічне управління та адміністрування

5900

4900

081

Право

5000

-

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

101

Екологія

5200

4200

183

Технології захисту навколишнього середовища

5200

4200

193

Геодезія та землеустрій

5000

4000

201

Агрономія

5000

4000

207

Водні біоресурси та аквакультура

5000

4000

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

145

Гідроенергетика

5500

4500

144

Теплоенергетика

5500

4500

192

Будівництво та цивільна інженерія (гідротехнічне будівництво)

5500

4500

Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво)

5300

4300

Будівництво та цивільна інженерія (гідромеліорація)

5300

4300

Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів)

5300

4300

Навчально-науковий механічний інститут

133

Галузеве машинобудування

5500

4500

184

Гірництво

5000

4000

274

Автомобільний транспорт

5000

4000

275

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

5000

4000

 

СПЕЦІАЛІСТ

КодСпеціальність (напрям підготовки)Спеціалізація (освітня програма)Заочна форма навчання, грн.Заочно-дистанційна форма навчання, грн.

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

151

Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

5400

5000

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

5940

5300

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

5940

-

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

5940

5000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

5940

5000

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

6500

-

Міське будівництво та господарство

6500

-

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

6500

-

Автомобільні дороги і аеродроми

6500

-

Теплогазопостачання і вентиляція

6500

5500

Водопостачання та водовідведення

6500

-

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

5000

-

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

101

Екологія

Екологія

5000

5000

193

Геодезія і землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

5200

5200

193

Геодезія і землеустрій

Землеустрій та кадастр

5200

5200

201

Агрономія

Агрономія

5000

-

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

5000

-

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

6500

-

145

Гідроенергетика

Гідроенергетика

6500

-

192

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво

6200

-

Будівництво та цивільна інженерія

Гідромеліорація

6200

4500

Навчально-науковий механічний інститут

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

5200

5000

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

5200

-

184

Гірництво

Гірництво

5200

-

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

5200

-

275

Транспортні технології

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

5000

-

 

МАГІСТР

КодСпеціальність (напрям підготовки)Спеціалізація (освітня програма)Заочна форма навчання, грн.Заочно-дистанційна форма навчання, грн.

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

113

Прикладна математика

Прикладна математика

11250

-

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

11250

-

151

Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

11550

-

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

051

Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

13350

-

Управління персоналом та економіка праці

13350

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

13350

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

13350

-

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

13350

-

Менеджмент інноваційної діяльності

13350

-

Менеджмент природоохоронної діяльності

13350

-

Управління фінансово-економічною безпекою

13350

-

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

13350

-

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

7800

-

Міське будівництво та господарство

7800

-

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7800

-

Теплогазопостачання і вентиляція

7800

-

Водопостачання та водовідведення

7800

-

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

10500

-

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

101

Екологія

Екологія

10500

-

193

Геодезія і землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

10500

-

Землеустрій та кадастр

10500

-

201

Агрономія

Агрономія

10050

-

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

10500

-

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

10050

-

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

145

Гідроенергетика

Гідроенергетика

11250

-

192

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво

11250

-

Гідромеліорація

7500

-

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

7500

-

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

7500

-

Навчально-науковий механічний інститут

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

6900

-

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

6900

-

184

Гірництво

Гірництво

7200

-

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

7300

-

275

Транспортні технології

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

7000

-

Навчально-науковий інститут права

011

Науки про освіту

Педагогіка вищої школи

7000

-

073

Менеджмент

Управління навчальним закладом

7000

-

074

Публічне управління та адміністрування

Державна служба

16000

-