Знайомство з бібліотекою студентів ННІ ВГП

Знайомство з бібліотекою студентів ННІ ВГП

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки НУВГП провів заняття з основ інформаційної культури для студентів першого курсу напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)».

Основна мета курсу — дати студенту знання, уміння і навички інформаційного самозабезпечення навчальної й науково-дослідної діяльності.

Це допоможе йому раціональніше організувати самостійну роботу, скоротити витрати часу на пошук й аналітико-синтетичну переробку навчальної та наукової інформації, підвищити ефективність роботи.

 

Світлана Козішкуртназад