Затверджено Cтандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки фахівців спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Затверджено Cтандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки фахівців спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Затверджено та введено в дію Наказом МОН України від 04.03.2020 р. № 374 Cтандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки фахівців галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Науково-методичної комісії №10 з будівництва та технологій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:

  • Хлапук Микола Миколайович, голова підкомісії директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП)
  • Волкова Вікторія Євгенівна, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
  • Сорокіна Катерина Борисівна, секретар підкомісії доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
  • Ткачук Андрій Васильович, заступник голови підкомісії декан факультету водогосподарської інженерії та екології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Залучені фахівці до розробки стандарту:

  • Білецький Анатолій Альфонсович доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування
  • Клімов Сергій Васильович доцент, завідувач кафедри гідроінформатики Національного університету водного господарства та природокористування
  • Турченюк Василь Олександрович заступник директора навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування
  • Карагяур Андрій Степанович професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського національного університету будівництва та архітектури

Стандарт розміщено на сайті МОН України: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/194-gidrotechnichne-B.pdfназад