Захист дипломних проектів спеціалістів 7.06010301 “Гідромеліорація” в Закарпатському НКЦ

Захист дипломних проектів спеціалістів 7.06010301  “Гідромеліорація” в Закарпатському НКЦ

30 травня 2014 в Закарпатському навчально – консультаційному центрі Національного університету водного господарства та природокористування (Закарпатський НКЦ НУВГП) успішно відбувся захист дипломних проектів студентами спеціальності 7.06010301  “Гідромеліорація”.

Це вже шостий випуск студентів даної спеціальності, які навчались в навчально – консультаційному центрі НУВГП на Закарпатті - найбільш забезпеченій водними ресурсами області України.

В цьому році до захисту були представлені три дипломних проекти, які виконані в напрямку проектування нових та покращення роботи існуючих гідромеліоративних систем. Розглядались питання проектування гідротехнічних і гідромеліоративних споруд, організація і технологія їх будівництва, експлуатаційні заходи.

Відмінними оцінками були відзначені наступні дипломні проекти:

  • “Технологія та організація робіт з реконструкції ділянки осушення Берегівської польдерної системи Берегівського району, Закарпатської області ” Поп Людмили Михайлівни (керівник проекту к.т.н., доцент кафедри  ВГБЕГМС Клімов С.В.)
  • “Осушення перезволоженої ділянки у Виноградівському районі Закарпатської області ” Рябініна Володимира Володимировича (керівник проекту к.т.н., доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій Живиця В.А.)
  • “Підвищення рівня технічної експлуатації гідромеліоративної системи поблизу с. Галоч Ужгородського району, Закарпатської області” Коцура Олександра Івановича (керівник проекту к.т.н., доцент кафедри ВГБЕГМС Кузьмич Л.В.).

Державна екзаменаційна комісія відмітила достатньо високий рівень виконання та захисту дипломних проектів. Всі проекти виконані на основі реальних об’єктів, з використанням сучасних технологій.назад