Всеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція

5-6 листопада 2014 року в нашому університеті проходить Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги».

5 листопада відбулося пленарне засідання та заходи з вшанування пам’яті П.Г. Черняги. Учасники конференції заслухали виступи гостей та професорів нашого університету Мошинського В.С., Вознюка С.Т., Клименка М.О., Кожушка Л.Ф., Рокочинського А.М. та інших. Безперечно, вклад Петра Гервазійовича для нашого університету, та й загалом для України, є безцінним.

У 7 корпусі біля аудиторії 732 була урочисто відкрита меморіальна дошка пам’яті П.Г. Черняги.

На кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій відбулося засідання секції «Підвищення ефективності використання та охорона довкілля меліоративних та природоохоронних об’єктів».

 Секретар секції Козішкурт С.М.

 Доповіді, заслухані на секції:

1.Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Підвищення якості проектів нового будівництва та реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів.

2.Рокочинський А.М., Мендусь П.І., Мендусь С.П. Оцінка ефективності роботи дренажу придунайських рисових систем.

3.Рокочинський А.М., Мендусь П.І., Мендусь С.П. Обґрунтування конструкції дренажу рисових систем.

4.Козішкурт С.М., Рокочинський А.М. Комплексне облаштування водозборів.

5.Козішкурт С.М., Козішкурт А.М. Щільність як аргумент визначення деяких агрогідрологічних властивостей ґрунтів.

6.Нестерова А.І., Козішкурт С.М. Причини підтоплення територій та заходи із його попередження.

7.Яременко О.А., Козішкурт С.М. Краплинне зрошення – ресурсозберігаюча технологія.

8.Чугай Є.О., Дячук О.В., Рокочинський А.М. Сучасний стан та шляхи поліпшення еколого-меліоративного стану осушених торфових ґрунтів західного полісся України.

9.Рокочинський А.М., Турченюк В.О., Заєць В.В., Приходько Н.В. Ефективність функціонування придунайських РЗС за визначеними періодами та рівнями ефективності.

10. Турченюк В.О., Рокочинський А.М., Мендусь П.І. Оптимізація природно-меліоративних режимів рисових зрошувальних систем.

11. Паллу Л.М., Рокочинський А.М. Режимно-технологічні параметри зволоження в моделі водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель.

12. Трофимчук Д.М., Рокочинський А.М. Комплексний підхід до мінімізації збитків від повеней на річках Карпат.

13. Герасімов Є.Г., Іванов С.Ю., Рокочинський А.М. Покращення умов експлуатації закритих зрошувальних мереж при застосуванні удосконалених стабілізаторів тиску.

14. Рокочинський А.М., Волк П.П., Муранов В.Г., Мороз А.В. Оцінка ефективності роботи дренажу осушуваних земель у критичних умовах.

15. Живиця В.А. Регулювання паводкового стоку р. Тиса.

16. Ващик С.М., Еколого-меліоративний стан осушуваних земель Львівщини в сучасних умовах.

17. Герасімов Є.Г., Іванов С.Ю., Рокочинський А.М. Покращання умов експлуатації закритих зрошувальних мереж при застосуванні удосконалених стабілізаторів тиску.

18. Кизима В.П., Куковський А.Г., Жичковська І.О. Виконання робіт по зміцненню підводних укосів річок і водойм.

19.  Корбутяк М.В., Галік О.О., Павел Голебняк. Внутрішньорічний розподіл стоку і вплив на нього осушувальних меліорацій.

20.  Кундрат А.М. Масиви з системами стрічкових підсилень.

21.  Пінчук О.Л., Яременко О.А. Можливості оцінки та прогнозу водного режиму меліорованих земель Заходу України при використанні ГІС-моделей.

22.  Стасюк Б.Б. Ефективність протипаводкових заходів в басейні р. Тиса Закарпатської області.

23.  Щодро О.Є. Використання локальної теорії місцевого розмиву з метою налагодження моніторингової системи, яка прогнозує деформації русел гірських річок.

 назад