Всеукраїнська наукова студентська конференція

Всеукраїнська наукова студентська конференція

Відбулася Всеукраїнська наукова студентська конференція «Сучасні проблеми гідроенергетичного та теплоенергетичного будівництва в Україні»

27 квітня 2016 року на кафедрі гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин ННІ ВГП відбулася  Всеукраїнська наукова студентська

конференція «Сучасні проблеми гідроенергетичного та теплоенергетичного будівництва в Україні». В роботі конференції цього року взяли участь понад

50 учасників, серед яких студенти, аспіранти, молоді вчені та викладачі, що висвітлювали результати досліджень у сфері умов проектування і

функціонування гідроенергетичних, теплоенергетичних та насосних станцій.

Всього було заслухано 38 доповідей, 30 з яких було зроблено студентами. 

За результатами конференції були визначені кращі доповіді, ряд студентських робіт були рекомендовані до опублікування та участі в

студентському конкурсі ім. Гулі Корольової.

Рішенням засідання кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ ННІ ВГП від 24 травня 2016 р. було прийнято наступне.

1) Визнати, що конференція була проведена на високому рівні, схвалити заслухані доповіді.

2) 13 студентських робіт рекомендувати для участі у студентському конкурсі ім. Гулі Корольової.

3) Кращими визнати такі доповіді - напрямок «гідроенергетика»

1. Аналітичні залежності для визначення параметрів оптимальних діаметрів напірних трубопроводів ГЕС

Доповідач: Галкіна Д.А., студентка 5 курсу, групи ГЕ-51м

Керівник: Герасимов Г.Г., доцент каф. ГЕ, ТЕ та ГМ

2. Управління параметрами об’єднаної енергетичної системи України за допомогою ГАЕС

Доповідач: Третихліб Т.Ф., студентка 5 курсу, групи ГЕ-51м

Керівник: Рябенко О.А., професор каф. ГЕ, ТЕ та ГМ

- напрямок «теплоенергетика»

1. Чисельне розв’язання змішаної крайової задачі для рівняння теплопровідності

Доповідач: Степаненко О., студент 4 курсу, групи ТЕ-41

Керівник: Тимейчук О.Ю., доцент каф. ГЕ, ТЕ та ГМ

2. Чисельне розв’язання задачі Діріхле для диференціального рівняння Лапласа

Доповідач: Шабасюк В., студент 4 курсу, групи ТЕ-41

Керівник: Кузьменко В.М., старший викладач каф. ГЕ, ТЕ та ГМ

4) Рекомендувати студентам 5 курсу використовувати матеріали конференції при виконанні дипломних проектів та магістерських робіт.

 назад