ВИЙШЛИ З ДРУКУ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПІДГОТОВЛЕНІ КОЛЕКТИВОМ АВТОРІВ КАФЕДРИ ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ВОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИЙШЛИ З ДРУКУ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПІДГОТОВЛЕНІ КОЛЕКТИВОМ АВТОРІВ КАФЕДРИ ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА  ВОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вийшли з друку два навчальні посібники підготовлені за безпосередньої
участі колективів авторів кафедри водної інженерії та водних технологій:
1. Основи наукових досліджень: навч. посібник / за редакцією
А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.

Автори:

1. Рокочинський Анатолій Миколайович – д.т.н., професор, завідувач
кафедри природооблаштування та гідромеліорацій, Національний
університет водного господарства та природокористування (НУВГП);
2. Сапсай Григорій Іванович – к.т.н., доцент, доцент кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП);
3. Шалай Сергій Васильович – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП).
Навчальний посібник «Основи наукових досліджень» містить
програмний матеріал дисципліни «Основи наукових досліджень», тематику
самостійної роботи, контрольну тестову програму, термінологічний словник
та список рекомендованої літератури. Розглянуто поняття про науку, її
структуру, класифікацію та організацію, види досліджень. Обґрунтовано
тематику та методи наукових досліджень, поняття про наукознавство, стадії
та етапи досліджень, систему науково-технічної інформації, впровадження та
ефективність досліджень.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка
(водні ресурси)» і спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
2. Інженерний захист територій: навч. посібник / А.М. Рокочинський,
В.А. Живиця, Л.А. Волкова, М.І. Ромащенко [та ін.]; за ред.
А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А. Живиці, В.П. Чіпака – Херсон:
ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 414 с.

Редакційна група:

1. Рокочинський Анатолій Миколайович – д.т.н., професор, завідувач
кафедри природооблаштування та гідромеліорацій, Національний
університет водного господарства та природокористування (НУВГП);
2. Волкова Людмила Андріївна – к.с.-г.н., професор кафедри
водогосподарської екології, гідрології та гідравліки, (НУВГП);
3. Живиця Володимир Антонович – к.т.н., доцент кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП);
4. Чіпак Володимир Петрович – начальник Басейнового управління
водних ресурсів річки Тиса;

Автори:

5. Величко Світлана Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри водопостачання
та водовідведення, Київський національний університет будівництва та
архітектури;
6. Коломис Станіслав Михайлович – начальник Виноградівського
міжрайонного управління водного господарства;
7. Мендусь Сергій Петрович – к.т.н., доцент кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП);
8. Приходько Наталія Володимирівна – к.т.н., асистент кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП);
9. Ромащенко Михайло Іванович – д.т.н., професор, директор Інституту
водних проблем і меліорації НААН;
10. Савчук Дмитро Петрович – к.т.н., с.н.с., Інститут водних проблем і
меліорації НААН;
11. Стойко Сергій Степанович – начальник Тячівського міжрайонного
управління водного господарства;
12. Трофимчук Дмитро Миколайович – магістр, аспірант кафедри
природооблаштування та гідромеліорацій, (НУВГП);
13. Шобей Олександра Золтанівна – заступник начальника Тячівського
міжрайонного управління водного господарства.
Унікальність навчального посібника «Інженерний захист територій»
полягає в тому, що до складу авторського колективу увійшли не тільки
науковці (Національний університет водного господарства та
природокористування, Інститут водних проблем і меліорації НААН,
Київський національний університет будівництва та архітектури), а й
практики (Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, Виноградівське
та Тячівське міжрайонні управління водного господарства). Крім того, до
підготовки окремих розділів навчального посібника були залучені
магістранти Інституту післядипломної освіти Національного університету
водного господарства та природокористування. Навчальний посібник містить
програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні
рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник,
список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх
виникнення. Наведені інженерні методи захисту сільськогосподарських
територій і населених пунктів від затоплення, підтоплення та інших проявів
шкідливої дії води, заходи з рекультивації порушених земель.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології».назад